Valitse sivu

Keltaisella merkityt peltoalueet ovat alustavan arvion mukaan soveltuvia kipsinlevitykseen. Maanviljelijän tulee kuitenkin itse arvioida viljavuusanalyysin avulla, onko kipsi kyseisen peltolohkon maaperälle soveltuva. Kuvakaappaus on otettu KIPSI-hankkeen karttapalvelusta (karttalähde: Maanmittauslaitos ja Ruokavirasto).

Kipsikäsittely vähentää fosforin ja orgaanisen hiilen huuhtoutumista pellolta vesiin – tämä hyödyttää sekä maanviljelijää että vesiensuojelua. Kipsi auttaa fosforia sitoutumaan maahiukkasten pinnoille, ja pitää fosforin vielä kasveille käyttökelpoisena. Huomaa myös kipsin lannoitevaikutus: yhtä kipsitonnia kohden hehtaarille tulee noin 200 kiloa kalsiumia ja 160 kiloa rikkiä sekä kaksi kiloa fosforia. Kipsi soveltuu parhaiten savipelloille.

Syteen vai saveen? Nyt saveen meneminen kannattaa – siis kipsin kanssa!

ELY-keskuksen KIPSI-hankkeen kautta pääset tarkastelemaan soveltuvatko peltolohkosi kipsinlevitykselle (yllä myös kuvakaappaus kartasta). Muista kuitenkin itse tarkastaa viljavuusanalyysistä, ettei kyseisten peltolohkojen magnesiumin tai kaliumin taso ole huonoa tai huononlaista.

Voit hakea kipsikäsittelyä 8.7.2022 mennessä sivustolta www.kipsinlevitys.fi. Voit hakea neuvontaa ja kipsikäsittelyä erikseen. ProAgria vastaa neuvonnasta. Kipsi ja sen levitys ovat ilmaista ja verovapaata, eikä se vaikuta maataloustukiin. KIPSI-hanketta hallinnoi Varsinais-Suomen ELY-keskus.

Kirjauduin hakusivustolle, mutta kipsinhaku ei onnistu – miksi?

Haku toimii vain, jos hallinnassasi on kipsikäsittelyyn soveltuvia lohkoja. Tarkastathan KIPSI-hankkeen tarjoamasta karttapalvelusta, näkyvätkö omat lohkosi siinä keltaisena vai oranssina. Jos ne näkyvät oranssina, lohkosi eivät sovellu kipsinlevitykseen joistakin seuraavista syistä:

  • lohkosi sijaitsevat yli 1 ha:n järvien, joiden viipymä on yli 10 vuorokautta, valuma-alueella
  • lohkosi sijaitsevat Natura-alueella
  • lohkosi sijaitsevat pohjavesialueella
  • lohkosi ovat luomutuotannon piirissä.

Luomupelloille KIPSI-hankkeen käyttämää teollisuudesta peräisin olevaa kipsiä ei voida valitettavasti levittää.

Menikö hakuaika umpeen? Syksyn 2022 kipsinlevitykset tulee hakea 8.7.2022 mennessä. Jos et hakuajan puitteissa kerennyt hakea kipsinlevitystä, voit kuitenkin osallistua hakuun tulevan vuoden hauissa.

Lisätietoja:

KIPSI-hanketta hallinnoi Varsinais-Suomen ELY-keskus. Yhteistyötahoina toimivat MTK-Varsinais-Suomi, SYKE, Helsingin yliopisto, Ruokavirasto, Luke, Aurajokisäätiö, Paimionjoki-yhdistys, maatalousneuvonta, SAVE- ja SAVE II-hankkeet sekä paikalliset tuottajayhdistykset. Viljelijäneuvonnasta ja tiedottamisesta vastaa ProAgria.

Teemme työtä osana Länsi-Uudenmaan vesistökunnostusverkostoa!
Verkosto kokoaa yhteen alueen vesistökunnostajat ja jakaa tietoa vesien tilasta sekä siitä, miten jokainen voi itse vaikuttaa lähivesiin.