Valitse sivu

Kartassa korostettuna Storängsbäckenin valuma-alue.

Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry (LUVY) kutsuu kaikki Snappertunan Åsenbyn, Gebbelbyn, Repubackan, Baggårdin, Brobyn ja Glamsbackan alueen asukkaat ja maanviljelijät sekä muut aiheesta kiinnostuneet kuulemaan Storängsbäckenin valuma-alueelle päivitetyn yleissuunnitelman esittelyä.

Storängsbäckenin valuma-alueen yleissuunnitelmassa on selvitetty kartta- ja maastotarkasteluiden avulla keskeisimpiä ja mahdollisia kohteita alueen vesienhoidon sekä vesienhallinnan parantamiseen. Oikein kohdennetuilla kosteikoilla, kaksitasouomilla ja pohjapadoilla pystytään vähentämään kuormitusta sekä paikallista tulvimista, joka on hyödyksi myös maanviljelylle. Lisäksi suojavyöhykkeillä voidaan vähentää uomien eroosiota, ja vyöhykkeen kasvillisuus auttaa pidättämään pintavalunnan mukana tulevaa kuormitusta puroihin. Toimenpiteet ovat hyödyllisiä myös luonnon monimuotoisuuden ja ilmastonmuutoksen kannalta.

Iso osa Dragsviksfjärdenin kuormituksesta tulee Storängsbäckenin puroa pitkin

Raaseporin Dragsviksfjärden on laaja matala merenlahti, jolla vedenvaihtuvuus on rajoitettu. Lahdelta löytyy luonnonsuojelualueita sekä kansallisesti tärkeä lintujensuojelualue. Lahden vesikasvillisuus on runsastunut merkittävästi vuosien mittaan ja vaikuttaa huomattavasti lahden virkistyskäyttöön. Veden laatu on Dragsviksfjärdenillä ilmentänyt eri muuttujien suhteen joko välttävää tai huonoa ekologista tilaa. Lahdella ei ole kuitenkaan havaittu hapen vähyyttä. Dragviksfjärdenille on laadittu kunnostussuunnitelma vuonna 2022, jossa kunnostustoimenpiteiden on suositeltu keskittyvän valuma-alueelle, jotta ulkoinen ravinnekuormitus vähentyisi.

Kevään ja kesän 2023 aikana Dragsviksfjärdenin kunnostustyön valmisteluja edistettiin LUVYn VALUME II –hankkeessa, päivittämällä Storängsbäckenin valuma-alueen yleissuunnitelmaa. “Maanomistajien kuuleminen ja heidän osallistamisensa on välttämätöntä toimenpiteiden toteutumiselle. Osa kunnostustoimenpiteistä pystytään toteuttamaan jo VALUME II -hankkeessa ja muita pyrimme toteuttamaan seuraavissa kunnostushankkeissamme.” kertoo LUVYn aluekoordinaattori Henna Björkqvist. Tervetuloa mukaan kuulemaan mitä konkreettisia kunnostusmahdollisuuksia on Storängsbäckenin valuma-alueella!

Voit ilmoittautua tapahtumaan sähköisen ilmoittautumisen kautta tai ottamalla yhteyttä tapahtuman yhteyshenkilöön (tiedot alla). Tapahtuma on maksuton ja toteutetaan mahdollisimman kaksikielisesti. Tapahtuman puhujat puhuvat ruotsia ja/tai suomea, mutta kirjalliset esitykset ovat kaksikielisiä. Esitysten keskeisimmät osat tulkataan tarvittaessa. Tapahtumassa luvassa pientä tarjoilua. 

Ohjelma ja ilmoittautuminen >>

Tapahtuman järjestävät LUVYn koordinoimat VALUME II- ja LUMME-hankkeet.

Lisätietoja:

Henna Björkqvist
aluekoordinaattori, Rannikkovesivisio
045 7884 2810
henna.bjorkqvist@luvy.fi

LUMME-hanke toteuttaa maa- ja metsätalouden kuormituksen hallintatoimenpiteitä, seuraa kunnostustoimien vaikuttavuutta sekä tarjoaa ajankohtaista tietoa vesiensuojelusta ja tukimahdollisuuksista Länsi-Uudenmaan maa- ja metsätalouden toimijoille. 

Hanketta rahoittavat alueellisten vesistövisioiden Lohikalat Karjaanjoelle 2030, Elinvoimainen ja esteetön Siuntionjoki 2030 sekä Rannikkovesivisio 2050 ja Hiidenveden kunnostus -hankkeen kautta Länsi-Uudenmaan kunnista Lohja, Raasepori, Vihti, Kirkkonummi, Karkkila, Siuntio ja Inkoo. Lisäksi Hiidenveden kunnostus -hanketta rahoittavat HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä ja Karjaanjoen vesistön kalatalousalue. Ympäristöministeriö rahoittaa hanketta vesiensuojelun tehostamisohjelmasta 50 % hankkeen toteutuneista kustannuksista vuosina 2022–2024.

VALUME II -hanke toteutetaan osana rannikkovesien tilan parantamista tavoittelevaa Rannikkovesivisio 2050 -työtä. Rannikkovesien kunnostamisesta tehtiin kuusivuotinen rahoitussopimus kuntien kanssa vuosille 2023–2028. Visiota rahoittavat tällä hetkellä Raaseporin, Siuntion ja Kirkkonummen kunnat. Hanke sai ympäristöministeriön Vesiensuojelun tehostamisohjelman rahaa (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, maa- ja metsätalouden vesienhallinta) 210 000 € vuosille 2023–2025. Hanke päättyy 15.6.2025. 

Ympäristöministeriön käynnistämä vesiensuojelun tehostamisohjelma 2019–2023 on merkittävä panostus vesien suojeluun: tavoitteena on Itämeren ja sisävesien hyvä tila.

Teemme työtä osana Länsi-Uudenmaan vesistökunnostusverkostoa!
Verkosto kokoaa yhteen alueen vesistökunnostajat ja jakaa tietoa vesien tilasta sekä siitä, miten jokainen voi itse vaikuttaa lähivesiin.