Valitse sivu

Kuva: LASYn Juha Uusitalo ja LUVYn Lauri Lukka irrottamassa koeverkoista Enäjärven koekalastussaalista kesällä 2019.

Keskiviikkona 23.10. kokoontuivat Siuntionjoki 2030 -hankkeen kalatalousasioista kiinnostuneet yhteen keskustelemaan Siuntionjoen vesistön kalastoasioista. Yhtenä keskeisenä keskusteluaiheena oli ensi vuonna toteutettava käyttö- ja hoitosuunnitelma, jonka kalatalousalue on tilannut Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:ltä. Käyttö- ja hoitosuunnitelmatyössä hyödynnetään myös Siuntionjoki 2030 -hankkeen tuottamaa tietoa Siuntionjoen vesistön kunnostusten ja kalatalouden näkökulmasta. Yhteistyö mahdollistaa sen, että suunnitelmasta tulee mahdollisimman hyvin eri näkökulmat huomioon ottava, ja sen tavoitteet ovat ekologisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti kestäviä. Yhteistyö hankkeen ja kalatalousalueen välillä tarjoaa molemmille osapuolille myös paremmat mahdollisuudet toteuttaa jatkossa niitä tavoitteita, jotka ovat yhteisiä.

Kokouksen asialistalla olivat lisäksi muun muassa kesän 2019 koekalastukset vesistöalueen monilla järvillä, virtavesikunnostusten eteneminen hankkeessa ja tulokset virtavesien sähkökalastuksista. Koekalastustuloksista käy ilmi, että eri särkikalojen osuus kaikissa koekalastetuissa järvissä (Enäjärvi, Poikkipuoliainen, Hepari, Petäjärvi, Karhujärvi) on suuri ja petoahvenia on vähän, kuhakannat ovat vähintään melko hyvällä tasolla ja haukikanta on tihein Heparilla ja Petäjärvellä. Hoitokalastuskartoituksen tuloksena on selvinnyt, että Länsi-Uudellamaalla hoitokalastusta on toteutettu lähes 50 eri järvellä 90-luvulta alkaen järvikohtaisten kokonaissaalismäärien vaihdellessa suuresti. Virtavesien osalta kunnostukset on jo toteutettu tämän vuoden osalta Brännmalmsbäckenillä ja toimenpidelupaa odotetaan ELY:ltä Bölebäckenin osalta.

Lisätietoja:

Sini Pöytäniemi
Projektipäällikkö ja paikkatietosuunnittelija
LUVY
sini.poytaniemi(at)luvy.fi
04577500106