Valitse sivu

Kuva: Kokkokallio, Heini-Sofia Iho

Jo perinteeksi muodostunut Hiidenvesi-ilta järjestetään Vihdin kunnanvirastolla Nummelassa ke 4.3. klo 18.30. Tilaisuuden teemoja on vesistökunnostuksen kulmakivet: maatalous, metsätalous ja kalasto. Kello 18 on tarjolla kahvia, pullaa sekä taide-elämyksiä: Hiidenveden valuma-alueen koulujen oppilaiden taideteokset vesiluonnosta pääsevät koristamaan kunnanviraston aulaa.

Yhteistyö viljelijöiden ja metsänomistajien kanssa tiivistyy

Vuonna 2020 aikana Hiidenveden kunnostusta jatketaan tutuin keinoin toteuttamalla toimenpiteitä, jotka vähentävät järveen suuntautuvaa rehevöitymistä aiheuttavaa kuormitusta. Sen lisäksi kunnostushankkeessa puhaltavat uudet tuulet, sillä pääsemme kokeilemaan myös uusia kunnostusmenetelmiä. Maatalouden saralla tartumme kuuden Hiidenveden valuma-alueen viljelytilan kanssa peltomaan eroosioon maanparannusaineilla kuten rakennekalkilla. Tavoitteena on tietysti kirkkaammat vedet, mutta myös viljelyn edellytysten tukeminen ja parempi sato. Hiidenvesi-illassa syvennymme siihen, miten maanparannusaineet voivat vähentää kuormitusta, ja miten Hiidenvesi-hankkeessa edistämme niiden käyttöä.

Kutsumme iltaan kuulolle myös Hiidenveden valuma-alueen metsänomistajat. Metsätalousvaltaisilla alueilla metsätaloustoimet ovat isossa roolissa vesien tilan kannalta. Huomio metsien vesienhoitoon –yhteistyöhankkeemme asiantuntijan voimin pääsemme tutustumaan siihen, mitkä ovat toimivia menetelmiä metsätalouden aiheuttaman vesistökuormituksen vähentämiseksi. 

Katse valuma-alueelle: Vanjoki, Vihtijoki, Averia

Hankkeessa aletaan seurata entistä tarkemmin Hiidenveteen laskevan veden laatua asentamalla vedenlaadun mittausanturit Vanjokeen ja Olkkalanjokeen. Hiidenvesi-illassa kerromme, minkälaista tietoa anturit tulevat tuottamaan ja mitä tällä tiedolla teemme.

Hiidenveden kunnostus -hankkeessa suunnitellaan parhaillaan kunnostussuunnitelman tekemistä välttävässä ekologisessa tilassa olevalle Averialle. Järven kunnostuksen tavoitteena on vähentää rehevöitymistä ja näin parantaa järven virkistyskäyttömahdollisuuksia.

Kiihkelyksenselkä pullollaan kuhaa

Hiidenveden kalastoa tutkittiin kesällä kattavasti, koska kalaston rakenne kertoo paljon järven ekologisesta tilasta. Tutkimusten mukaan Hiidenveden kuhantuotanto on erittäin hyvällä tasolla, ja lämmin viime kesä näkyi runsaina kuhanpoikastiheyksinä koko Hiidenvedellä. Kalaston rakenteessa erot järven eri altaiden välillä ovat kuitenkin suuret. Esityksessä pureudutaan myös siihen, kuinka vapaa-ajan kalastajat pääsevät osallistumaan kalastotiedon keräämiseen.

Hiidenvesi-ilta 4.3.2020

Aika: 18:30 – 20:15

Paikka: Vihdin kunnantalo, Asemantie 30 03100 NUMMELA

Tutustu ohjelmaan tapahtuman sivulla

Lisätietoja:

Ekaterin Ikonen
Hankekoordinaattori
LUVY
ekaterina.ikonen(at)luvy.fi
0440528 5026.