Valitse sivu

Kuva 1. Hoitokalastuksen aloitusta suunnitellaan Hiidenvedelle. Kuva Kaljärveltä vuodelta 2022. (LUVY / Karoliina Salmela)

Luonnonvarakeskus toteutti vuonna 2022 Hiidenvedellä verkkokoekalastuksen, joka liittyy EU:n vesipolitiikan puitedirektiivin (VPD) kalastoseurantaan. Seurattavat alueet olivat Kiihkelyksenselkä ja Mustionselkä. Tuloksista laskettiin Hiidenveden ekologinen tilaluokka kalaston osalta. Ensimmäistä kertaa Hiidenveden VPD-seurantahistoriassa (2007 alkaen) tilaluokka nousi tyydyttävästä hyvään (kuva 1). Tähän vaikutti Mustionselän tilaluokan nousu välttävästä tyydyttävään. Kiihkelyksenselän tilaluokka pysyi hyvänä, jota se on ollut koko seurantahistorian ajan.

Kuva 2. Hiidenveden ekologinen tilaluokka kalaston suhteen on noussut niukasti hyvän puolelle (Sairanen 2023).

Mustionselän tilaluokka parani pääosin särkikalojen lukumäärän vähenemisen ansiosta. Niiden biomassa oli kuitenkin edelleen hyvin suuri verkkosaaliissa (kuva 2).

“Hiidenveden hoitokalastusten lopettamisen jälkeen vuodesta 2005 lähtien Mustionselän biomassayksikkösaalis nousi nopeasti 5–6 kiloon per verkko ja on ollut koko 2010-luvun pääosin sillä tasolla. Lukumääräyksikkösaaliin lasku viime vuosina biomassayksikkösaaliin pysyessä korkeana johtuu osittain särkikalalajien valtasuhteiden muutoksista. Pienikokoiset särjet ja salakat ovat vähentyneet merkittävästi ja suuremmat lahnat, pasurit ja sulkavat vallanneet alaa”, toteaa Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:n (LUVY) vesistö- ja kala-asiantuntija Jussi Vesterinen.

Kuva 3. Mustionselällä kalojen määrä on laskenut, mutta yhteispaino noussut, mikä kertoo verkkosaaliskalojen keskikoon merkittävästä kasvusta (Sairanen 2023). Saaliissa ovat runsastuneet suuremmat lahnat, pasurit ja sulkavat.

Hiidenveden kunnostus -hankkeessa on tarkoitus tehdä syksyllä koenuottausta ja viistokaikuluotausta Mustionselällä ja Kirkkojärvellä. Tänä keväänä on tehty haukien poikaskartoituksia laajalti koko järven alueella. Länsi-Uudenmaan hoitokalastuksen tehostamishankkeessa laaditaan uutta hoitokalastussuunnitelmaa Hiidenvedelle.

“Ensimmäiseksi on tarkoitus kuulla vesialueen omistajia mahdolliseen hoitokalastukseen liittyen. Hiidenveden hoitokalastuksella on kymmenvuotinen ja hyvin dokumentoitu historia, jota hyödynnämme uutta suunnitelmaa laadittaessa. Hoitokalastuksen lopettamisen jälkeen on hankkeissa kerätty lisätietoa ravintoverkkoon, petokalatilanteeseen ja sisäiseen kuormitukseen liittyen. Tänä vuonna valmistuvat kuhan ja hauen ravinnonkäyttötutkimukset. Myös hauen lisääntymisalueiden kunnostusmahdollisuuksia selvitetään vieraslaji isosorsimon valtaamilla alueilla. Jos Hiidenvedellä aloitetaan jälleen ravintoketjukunnostus (hoitokalastus), se kannattaa tehdä aiempien hankkeiden opit huomioiden ja pääsääntöisesti itäisillä altailla. Realistisena tavoitteena voisi olla kalaston tilan parantaminen”, Vesterinen listaa.

Hiidenveden kunnostus -hankkeessa on vuosina 20232025 sisäisen fosforikuormituksen vähentämisen selvitykset isossa roolissa. Matalilla ja särkikalavaltaisilla itäisillä altailla sisäinen kuormitus on yli kymmenkertaista ulkoiseen kuormitukseen verrattuna. Toisaalta ulkoinen kuormituskin on edelleen hyvin voimakasta.

Hiidenvesi on moniongelmainen suuren valuma-alueensa ja voimakkaan sisäisen kuormituksensa johdosta. Ulkoisen kuormituksen vähentäminen on edelleen hyvin tärkeää, mutta se on myös hankalaa ja hyvin pitkäkestoisen työn takana. Lisäksi muuttuva ilmasto lisää valuntaa ja kuormitusta. On ehkä luovuttava ajatusmallista, jossa ensin pyritään hallitsemaan ulkoinen kuormitus ennen kuin puututaan sisäiseen kuormitukseen. Voi olla tarpeen tehdä toimia molempien vähentämiseksi samaan aikaan”, Vesterinen lisää.

Lähde:

Sairanen, S. 2023. Hiidenveden verkkokoekalastukset vuonna 2023. Luonnonvarakeskus. Julkaisematon raportti.

Lisätietoja:

Juha-Pekka Vähä
hankepäällikkö
juha-pekka.vaha@luvy.fi
040 7750 7727

Hiidenveden kunnostus 2023–2025 -hankekauden sopimusrahoittajia ovat alueen kunnat: Vihti, Lohja, Karkkila ja Loppi, sekä HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä, Karjaanjoen vesistön kalatalousalue ja Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry (LUVY). Ympäristöministeriö on rahoittanut hanketta vesiensuojelun tehostamisohjelmasta 50 % rahoitusosuudella vuosina 2023–2025.

Länsi-Uudenmaan hoitokalastuksen tehostamishanketta rahoittivat Hiidenvesi– ja Siuntionjoki 2030 -vesistövisioiden kautta kunnat Inkoo, Karkkila, Kirkkonummi, Lohja, Siuntio, Vihti ja Loppi sekä Rosk’n Roll Oy Ab ja Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö (LUVY). Hiidenveden kunnostus -hankkeen sopimusrahoittajia olivat lisäksi HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä ja Karjaanjoen vesistön kalatalousalue.

Teemme työtä osana Länsi-Uudenmaan vesistökunnostusverkostoa!
Verkosto kokoaa yhteen alueen vesistökunnostajat ja jakaa tietoa vesien tilasta sekä siitä, miten jokainen voi itse vaikuttaa lähivesiin.