Valitse sivu

Kuva: Ympäristöystävällisessä ja turvallisessa tallissa asuu hyvinvoiva hevonen.

Siuntionjoen kunnostus 2020–2022 ja Hiidenveden kunnostus -hankkeissa aloitettiin vuonna 2020 hevostallien ympäristöneuvonnan pilotointiprojekti. Neuvontaa jatketaan Länsi-Uudellamaalla vuonna 2021. Neuvonnan tavoitteena on tarjota talleille tietoa ja ratkaisuja vesistökuormituksen vähentämiseksi ja ympäristönsuojelun edistämiseksi.

Hevostallien ympäristöneuvoja lähtee kiertämään Länsi-Uudellamaalla hevostalleja kesäkuun alussa. Neuvonnassa tehdään tallikohtaista käyntejä, joiden tarkoituksena on yhdessä tallin omistajan tai hevosyrittäjän kanssa käydä läpi tallin ympäristönkuormituksen tila. ”Annamme neuvoja ja parannusehdotuksia tarpeen mukaan sekä kerromme lainsäädännöstä ja ympäristönsuojelumääräyksistä”, kertoo Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:n (LUVY) hankkeen neuvoja Kirsi Mansilla. ”Vastuullinen ympäristönhoito hevostallilla varmistaa turvallisen toimintaympäristön ja luo hyvinvointia hevosille, asiakkaille ja yrittäjälle”, lisää Mansilla.

Viime vuoden tapaan talleja lähestytään kirjeitse, joissa tarjotaan mahdollisuutta kartoitus- ja neuvontakäyntiin. ”Huomioimme tänä kesänä neuvontakäynneillä vallitsevan korona-tilanteen. Neuvonta tehdään ulkotiloissa suojausta ja suojaetäisyyttä noudattaen. Neuvonta on mahdollista tehdä myös etäneuvontana videopuheluna tai tavallisena puheluna”, Mansilla kuvailee.

Projektissa on julkaistu kirjallista opasmateriaalia hevostalleille ympäristön- ja vesiensuojeluun. Materiaaleja ovat lyhyempi esite ”Ympäristönsuojelu hevostalleilla” sekä pidempi opas ”Ohjeita hevostalleille ympäristöasioiden ja lupien hoitoon”. Lyhyemmän esitteen tarkoituksena on muistuttaa, miksi tallien ympäristöasioista on tärkeää huolehtia. Pidempään oppaaseen on koottu tietoa hevostallien lantahuollosta, lainsäädännöstä, jätehuollosta ja jätevesistä. Oppaat eivät kuitenkaan sisällä kuntien ympäristönsuojelumääräyksiä.

Ympäristöministeriön käynnistämä vesiensuojelun tehostamisohjelma 2019–2023 on merkittävä panostus vesien suojeluun: tavoitteena on Itämeren ja sisävesien hyvä tila. Uudenmaan ELY-keskus rahoittaa Siuntionjoen kunnostus– ja Hiidenveden kunnostus -hankkeita vuosina 2020–2022 vesiensuojelun tehostamisohjelmasta 50 % toteutuneista kustannuksista. Perusrahoittajia Hiidenveden kunnostus -hankkeessa ovat kunnat Vihti, Lohja, Karkkila ja Loppi sekä Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSY, Karjaanjoen vesistön kalatalousalue ja LUVY. Siuntionjoki 2030 -hankkeen perusrahoittajia ovat kunnat Siuntio, Vihti, Kirkkonummi, Lohja ja Inkoo sekä LUVY.

Oppaat hevostalleille ja lisätietoa Vesientila-sivustolla:

Lisätietoja:

Kirsi Mansilla
Neuvoja, projektityöntekijä
LUVY
kirsi.mansilla@luvy.fi
050 535 4938

Anu Suonpää-Espinola
Siuntionjoki-hankkeen projektipäällikkö
LUVY
anu.suonpaa-espinola@luvy.fi
050 501 8237

Jussi Vesterinen
Hiidenveden kunnostus -hankeen projektipäällikkö
LUVY
jussi.vesterinen@luvy.fi
050 307 9648