Valitse sivu

FRESHABIT LIFE IP

Toimenpiteet

Mustionjokilaakson yleissuunnitelma

Mustionjoen valuma-alueelle on tehty yleissuunnitelmia kosteikkojen ja luonnon monimuotoisuuden vaalimiseksi. Kartalla esitellään ehdotuksia vapaaehtoisille vesiensuojelutoimenpiteille: suojavyöhykesuosituksia tai soveltuvia kosteikkopaikkoja sekä ehdotuksia luonnon monimuotoisuuskohteiksi maatalousympäristössä. Tarkoitus on edistää korvausjärjestelmän hyödyntämistä ja toteuttaa vapaaehtoisia toimenpiteitä.
Lue lisää >>

Jokihelmisimpukan pelastusoperaatio Mustionjoella

Mustionjoessa elää Suomen eteläisin raakkupopulaatio, joka on nopeasti häviämässä. Mustionjoen raakut eivät ole lisääntyneet enää vuosikymmeniin. Vuonna 2010 niitä oli jäljellä noin 3 000 ja vuonna 2020 enää arviolta 1 100 – 1 200 yksilöä.
Lue lisää >>

Mustionjoen kalatiet

Mustionjoen vapaana virtaavat joet ja kuohuvat kosket jäivät unohduksiin 1900-luvun alkupuolella, kun jokia alettiin padota ja valjastaa vesivoiman käyttöön. Teollisuudelle se oli merkittävä edistysaskel, mutta kärsijöiksi joutuivat vaelluskalat. Niiden kulku kutupaikoille estyi ja tulevaisuus oli uhattuna. Viime vuosina vaelluskalakantojen palauttaminen on noussut alueen yhdeksi merkittävimmistä luontohankkeista. Mustionjoen vaellusyhteyden palauttamiseksi voimalaitospatoihin on rakennettu kalateitä. Joen kaksi alinta voimalaitospatoa ohittavat kalatiet otettiin käyttöön vuonna 2020.
Lue lisää >>

Haimoon vaellusesteen poisto

Vihtijoessa sijainnut vanha ylisyöksypato toimi lähes täydellisenä vaellusesteenä kalojen ja vesieliöstön pyrkiessä ylävirtaan. Lankuista rakennettua patoa oli suunniteltu kunnostettavan jo 2000-luvun alkupuolella, mutta hanke oli jäänyt toteutusta vaille. FRESHABIT LIFE IP -hankkeessa kalan kulun helpottaminen otettiin uudelleen tarkasteluun, ja vanha lankkupato muutettiin luonnonmukaiseksi koskeksi.
Lue lisää >>

Tilaa uutiskirjeemme

Valitse uutiskirjeet