Valitse sivu

Syysnuottausta aiemmilta vuosilta. (Satu Mali)

Vihdin Enäjärven tehokalastushankkeen syksyn rysäpyynti saatiin päätökseen ja seuraavana on vuorossa syysnuottaukset. Pääurakoitsijana syysnuottauksessa toimivat ammattikalastajat Petteri ja Aulis Kiiskilä. Kiiskilät toteuttivat myös alkuvuonna tehdyt talvinuottaukset. 

Saalistavoite syysnuottauksille on noin 35 000 kg. “Aiempien kokemusten perusteella syysnuottaukset ovat osoittautuneet tehokkaaksi pyyntimenetelmäksi Enäjärvellä, joten yli 30 000 kg saalistavoite on saavutettavissa”, ennakoi hankekoordinaattori Maj Rasilainen. Nuottauspäiviä tehdään 35 vuorokautta ja osa näistä päivistä toteutetaan Poikkipuoliaisella, joka on Enäjärven alapuolinen järvi.  

Suurin osa nuottauksista tehdään Enäjärvellä, mutta aiempien vuosien kokemuksella syksyyn osuu tyypillisesti voimakastuulisia päiviä tai ajanjaksoja, jolloin särkikala ei ole parveutunut. Onnistuneen nuottauksen edellytyksenä on kalojen parveutuminen. Tällaisten päivien aikana nuottauksia toteutetaan sään salliessa Poikkipuoliaisella. Yhtäaikainen hoitokalastus latvajärvillä on tunnistettu hyödylliseksi toimenpiteeksi. Meneillään olevan särkikalojen liikkumistutkimuksen (Länsi-Uudenmaan hoitokalastuksen tehostamishanke 2021–2023) alustavien tulosten perusteella särkikala liikkuu Poikkipuoliaisesta Enäjärven suuntaan, joten Poikkipuoliaisen hoitokalastus parantaa molempia latvajärvien tilaa. 

“Myös Poikkipuoliaiselle on toivottu toimenpiteitä. Seuraavaksi suunnataan huomio siihen, kuinka saataisiin saalis vielä tehokkaammin elintarvikekäyttöön. Kylmän veden aikana pyydetty särkikalasaalis on mitä erinomaisinta raaka-ainetta elintarvikkeeksi”, Rasilainen toteaa.  

Siuntionjoen latvajärvien suojeluyhdistyksen (Lasy) puheenjohtaja Juha Uusitalo on tyytyväinen hankkeen alkamiseen: “Ollaan erittäin tyytyväisiä hankkeen ja hoitokalastuksen alkamiseen. Lasy on aiemmin toteuttanut alueella hoitokalastusta ja tiiviillä yhteistyöllä on kaikki kokemusperäinen tieto saatu nyt hankkeen käyttöön. Lasyn kautta nuottaukseen osallistuu runsaasti vapaaehtoisia ja urakoitsijat ovat olleet erittäin kiitollisia Lasyn tarjoamaan organisoituun talkooapuun. Voidaan todellakin sanoa, että hanke on myös vapaaehtoistyön kannalta ainutlaatuinen”.  

Lisätietoja: 

Maj Rasilainen
vesistö- ja kala-asiantuntija
aluekoordinaattori
maj.rasilainen@luvy.fi
045 7884 3283

Enäjärven tehokalastus -hanketta rahoittavat vuosina 2022–2024 Siuntionjoki 2030 -vision rahoittajat: Vihdin kunta, Siuntionjoen latvajärvien suojeluyhdistys Lasy ry, Yara Suomi Oy, Prysmian Group Finland Oy, Suur-Seudun Osuuskauppa SSO, Osuuspankki Uusimaa, Hotelli Siuntio sekä Siuntionjoki 2030 -visiota rahoittavat muut valuma-alueen kunnat ja Rosk’n Roll Oy Ab. Vuonna 2022 rahoittajana oli myös Wärtsilä Oy. Ympäristöministeriö rahoittaa Enäjärven tehokalastushanketta 60 % hankkeen toteutuneista kustannuksista vesiensuojelun tehostamisohjelmasta vuosina 2022–2024. 

Teemme työtä osana Länsi-Uudenmaan vesistökunnostusverkostoa!
Verkosto kokoaa yhteen alueen vesistökunnostajat ja jakaa tietoa vesien tilasta sekä siitä, miten jokainen voi itse vaikuttaa lähivesiin.