Valitse sivu

Enäjärvi tammikuussa 2023. (LUVY / Jussi Vesterinen)

Vihdin Enäjärven tehokalastushankkeen toimenpiteiden kilpailutus on saatu päätökseen ja hoitokalastajat nuottauksille sekä rysäpyynneille on valittu. Talvi- ja syysnuottauksiin valittiin ammattikalastajat Petteri ja Aulis Kiiskilä. Kevään ja syksyn rysäpyynnit toteuttaa Jomiset Oy. Molemmat toimijat ovat pitkänlinjan hoitokalastajia, joilla on myös kokemusta Enäjärveltä – Kiiskilät toteuttivat molemmat nuottaukset ja Jomiset kevään rysäpyynnin vuonna 2022.

”Näin mittavassa, useita pyyntimuotoja yhdistelevässä tehokalastushankkeessa ei ollut itsestään selvää, että saamme tekijät kaikkiin kalastuksiin. Hoitokalastajia kun on Suomessa erittäin vähän. Siksi on erinomainen asia, että kaikkiin saatiin ammattimaiset jo ennestään järveä tuntevat yrittäjät.”, iloitsee hankepäällikkö Jussi Vesterinen Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:stä (LUVY).

Vuosi alkoi talvinuottauksilla, jotka aloitettiin tällä viikolla. Tavoitteena on toteuttaa 10 nuottauspäivää ja saalistavoitteena on 10 000 kg särkikalaa. Vuoden viimeisenä toimenpiteenä on syysnuottaus, joka ajoittuu loka-marraskuulle. Saalistavoitteena on vähintään 35 000 kg ja nuottauspäiviä on tilattu 35 päivää, joista osa toteutetaan Poikkipuoliaisella. 

“Tulemme mieluusti jatkamaan nuottauksia Enäjärvelle. On hyvin mielenkiintoista päästä seuraamaan käytännössä, miten näin mittava tehokalastusprojekti vaikuttaa kalastoon ja järven tilaan jo lyhyellä aikavälillä. Enäjärvi on hyvin nuottaukseen soveltuva, ja varsinkin syysnuottaus onnistuikin viime vuonnakin erinomaisesti ja odotukset ylittävästi. Talvinuottauksen osalta olosuhteet lienevät suotuisammat, järven happitilanne vaikuttaa paremmalta, ajankohta on kevään puolella ja jääkansi vielä riittävä. Saaliiksi odotamme saavamme monipuolisesti särkikalaa sekä kiiskeä.”, kommentoivat Aulis ja Petteri Kiiskilä.

Rysäpyynnit ajoittuvat nuottausten väliin. Kevään rysäpyynti on tarkoituksena aloittaa jäiden lähdettyä. Syksyn rysäpyynti ajoittuu taas elo-lokakuulle, jolloin vedet ovat vielä lämpimiä. Saalistavoitteena rysäpyynneissä on yhteensä 50 000 kg. Molemmissa rysäpyynneissä työtä on tilattu 500 pyyntivuorokautta, joka tarkoittaa ajallisesti noin kahta kuukautta.

Meidän osaltamme Enäjärven kalastuksen tavoitteita on pyrkiä tekemään homma turvallisesti, kunnolla ja huolellisesti. Toki myös mahdollisimman hyvä saalis on tavoitteena. Tervetuloa talkoisiin mukaan kaikki paunettikalastuksesta kiinnostuneet!”, kertoo Jomiset Oy:n toimitusjohtaja Miska Etholén.

Hankkeessa toteutetaan myös ojapyyntiä sekä katiskakalastusta. Osaksi näitä tehdään talkootyönä. Siuntionjoen Latvajärvien suojeluyhdistys ry (Lasy) organisoi talkootyövoimaa kaikkiin toimenpiteisiin.

”Olemme erittäin tyytyväisiä, että Enäjärven tehokalastushankkeeseen on saatu kilpailutuksen kautta luotetut ja todella osaavat ammattilaiset. Molempien yrittäjien kanssa on ollut ilo tehdä töitä ja yhteistyö on ollut todella hedelmällistä. Talkoolaisia on ollut runsaasti ja tekemisen meininki ilahduttavaa”, iloitsee Lasyn puheenjohtaja Juha Uusitalo.

”Talvinuottaukset alkavat nopealla aikataululla. Talkoisiin ja toimintaan tutustumaan mahtuu uusiakin innokkaita”, vinkkaa Lasyn talkoomestari Mauno Haapala.

Lisätietoja:

Maj Rasilainen
vesistö- ja kala-asiantuntija
aluekoordinaattori
maj.rasilainen@luvy.fi
045 7884 3283

Enäjärven tehokalastushanketta rahoittavat vuosina 2022–2024 Vihdin kunta, Siuntionjen latvajärvien suojeluyhdistys Lasy ry, Yara Suomi Oy, Prysmian Group Finland Oy, Suur-Seudun Osuuskauppa SSO ja Siuntionjoki 2030 -vision rahoittajat, valuma-alueen kunnat sekä Rosk’n Roll Oy Ab. Vuonna 2022 rahoittajana oli myös Wärtsilä Oy. Ympäristöministeriö rahoittaa Enäjärven tehokalastushanketta 60 % hankkeen toteutuneista kustannuksista vesiensuojelun tehostamisohjelmasta vuosina 2022–2024.

Teemme työtä osana Länsi-Uudenmaan vesistökunnostusverkostoa!
Verkosto kokoaa yhteen alueen vesistökunnostajat ja jakaa tietoa vesien tilasta sekä siitä, miten jokainen voi itse vaikuttaa lähivesiin.