Valitse sivu

Volsin jätevedenpuhdistamo toimii hyvällä hoidolla ja tarkkailulla.

Volsin jätevedenpuhdistamo sijaitsee Kirkkonummella, Volsin kylässä.  Puhdistamo on valmistunut 1970-luvun alussa ja sitä on vuosien varrella saneerattu, viimeisimmät saneeraukset tehtiin vuosien 2010–2011 aikana. Pienikin puhdistamo voi olla tehokas ja toimiva, kunhan laitoksen hoitaminen ja tarkkailu on kunnossa.

– Kun puhdistamoa hoidetaan ja tarkkaillaan yhteistyössä, käsittelytulokset pysyvät hyvinä ja luparajat saavutetaan reilulla marginaalilla, pohtii Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:n (LUVY) puhdistamoinsinööri Marja Valtonen, joka on konsultoinut Volsia vuodesta 2017 lähtien.

LUVY hoitaa Volsin puhdistamon  ympäristöluvan velvoittamat tarkkailut palveluna. Kyseessä on konsultoiva palvelu, jossa Kirkkonummen Vesi saa neuvontaa myös puhdistamon toimintaan liittyvissä asioissa. Tarkkailut toteutetaan päästötarkkailuohjelman mukaisesti.

Marja kertoo, että neuvontaa on saatavilla puhelinsoiton päässä.

– Osaamme auttaa ja neuvoa, jos puhdistamon prosessin ohjauksessa herää kysymyksiä, kertaa Marja asiantuntijatyönsä roolia puhdistamoinsinöörinä.

Volsin jätevedenpuhdistamolle johdetaan lähellä sijaitsevan vanhainkodin ja tilausravintolan jätevedet. Lisäksi verkostoon kuuluu muutamia yksityisiä asuinkiinteistöjä. Puhdistamon operatiivisesta toiminnasta vastaa vesihuoltoasentaja Juha Piironen ja hän kertoo, että puhdistamon jätevesimäärät ovat pysyneet melko samana usean vuoden ajan, eikä aluetta ole liitetty kunnallistekniikan piiriin.

– Puhdistamon läpi kulkee noin 15 kuutiota vettä per vuorokausi ja volyymi on pysynyt kutakuinkin samana usean vuoden ajan.

Yhteistyö alkoi vuonna 2017, jolloin Marja sai yhteydenoton Kirkkonummen Vedeltä. Volsin puhdistamon toimivuudessa oli ongelmia ja lähtötilannetta piti analysoida yhdessä. Kun varsinainen tarkkailu palveluna kilpailutettiin, LUVY valittiin palveluntuottajaksi.

– Noudatamme tarkkailuohjelmaa, jossa tarkkailemme neljä kertaa vuodessa tulevan ja lähtevän jäteveden laatua. Raja-arvot lähtevän jäteveden pitoisuuksille sekä puhdistamon käsittelytehoille on määritelty ympäristöluvassa ja yhteistyössä valvomme, että nämä toteutuvat, kertoo Piironen. 

–  Käymme hakemassa puhdistamolta jätevesinäytteet, teemme kenttämittaukset ja toimitamme näytteet LUVYLabiin analysoitavaksi. Jokaisesta tarkkailukerrasta laaditaan kertaraportti ja koko vuoden tuloksista laaditaan vuosiyhteenvetoraportti. Raportit toimitetaan Kirkkonummen kunnalle ja Uudenmaan ELY-keskukselle, kertoo Marja.

Piironen iloitsee joustavasta yhteistyöstä, jolla puhdistamon hoito ja tarkkailu on saatu hyville urille.

– Hyvällä hoidolla  puhdistamo toimii hyvin ja on taloudellinen ja käyttökelpoinen. Oikein ohjattuna puhdistamolla on kaikki edellytykset toimia  luparajojen puitteissa ja vähentää tehokkaasti jätevesien vesistökuormitusta, pohtii myös Marja.

Yhteistyöhön LUVYn kanssa Piironen on erittäin tyytyväinen:

– LUVY on asiantunteva kumppani, jolta saa ja on aina saanut apua myös ongelmatilanteissa.