Vihdin Poikkipuoliaisen, Tervalammen ja Huhmarjärven kunnostussuunnitelma

Julkaisu 16/2021 Kunnostussuunnitelmassa kaikki tarkastellut järvet ovat matalia Siuntionjoen vesistöalueen läpivirtausjärviä Vihdissä, jotka kuuluvat samaan järviketjuun. Järvien valuma-alueet ovat suuria, kun koko järviketjun yläpuoliset valuma-alueet tulevat mukaan kokonaisvaluma-alueeseen. Poikkipuoliaisen ja … Jatka artikkelin Vihdin Poikkipuoliaisen, Tervalammen ja Huhmarjärven kunnostussuunnitelma lukemista