Välj en sida

VALUME II

Evenmang

Jussi Vesterinen

Jussi Vesterinen

Position

Olika aspekter av jordbrukets vattenvård lyfts fram på seminarium

Olika aspekter av jordbrukets vattenvård lyfts fram på seminarium

Välfungerande vattenvårdssystem i jordbruket gynnar både odlingsmarkens skick och miljön. Många åtgärder har redan vidtagits på olika håll i landet för att minska näringsbelastningen på vattendragen, bland annat anläggning av våtmarker, konstruktion av tvåstegsdiken, användning av jordförbättringsmedel och skötsel av åkermarkens struktur. Den 7–8 november ordnas ett seminarium om praktiska lösningar för jordbrukets vattenvård i Raseborg.

Tilaa uutiskirjeemme

Valitse uutiskirjeet