Välj en sida

Juusjärvi pilot

Juusjärvi pilot

Tillsammans med delägarna vid sjön Juusjärvi i Kyrkslätt gjordes restaureringsslåtter under sommaren 2017. De planerade, och till NMT-centralen meddelade slåtterarbetena, förverkligades 5.-8.7.2017. Innan slåtterarbetena inleddes, gjordes också en växtkartering (vattenväxter), vars mål var att presentera en översiktsbild av Juusjärvis vattenväxtlighet samt erbjuda synvinklar till skötseln av sjön. Karteringen gjordes och rapporterades av Esko Vuorinen. Nedan några plock från rapporten. Hela rapporten kan du läsa här (på finska).


Ulla Rosenström guidade växtkartläggaren.
Växtlighet

Inom karteringen observerades 19-20 arter. Av dessa förekom rikligast arter typiska för medelnäringsrika sjöar och indifferenta arter, dvs. arter som inte föredrar någon särskild näringsnivå, utan växer lite var som helst. Vassen växer tätt vid Juusjärvi, särskilt invid utloppen av de diken, som kommer från jordbruksåkrarna. Arter som indikerar näringsrikhet är kaveldun och sprängört. Också de förekom invid dikesmynningarna, än så länge i sparsamma mängder. Också sköldmöjan, som lider av övergödning, observerades ännu i måttliga mängder. Den främmande arten jättegröe (Glyceria maxima) har inte spritt sig till Juusjärvi, trots att växten förekommer nuförtiden allmänt i andra sjöar.


Kaislapojat förverkligade slåtterarbetena vis Juusjärvi.
Vassens fågelarter

Under karteringen i Juusjärvi hördes rörsångare och enligt strandinvånarnas observationer förekommer på området även rördrom och brun kärrhök. För dessa arter är täta och breda vassområden viktiga. De borde därmed sparas. Om man slår vassen vid kanten av dessa förekomstområden, ska slåtterarbetena ske tidigast i början av augusti, då de häckande fåglarnas ungar har lämnat sina bon.

Sjövård

Inom sjövården är det viktigt att beakta att vassen nappar näringsämnen och fasta partiklar. Vassen och bl.a. kaveldun är effektiva vattenrengörare. Från dikesvattnet fastnar fasta partiklar och näringsämnen i täta växtbeståndet, bestående av tidigare nämnda växter. Inom sjövården är det är bra att bevara dessa viktiga växtbestånd, för sjöns välmåendes skull.

Att störande växtligheten fås bort kräver långvarighet och repetition. Vassens rotsystem är massivt och full med reservnäring. Borttagning av vassen t.ex. från bad- och båtstränder kräver flerårigt och återkommande slåtter, som görs flera gånger under sommaren. Engångsslåtter har ingen större effekt på vassens livskraftighet. Inom sjövården är tillrinningsområdets restaurering mest effektivt.

Slåtter av vattenväxter är inte så effektivt i arbetet att förebygga övergödning. Liten del av näringsämnena lämnar sjön med växterna. Effektivaste sättet att få näringsämnen under kontroll i Juusjärvi torde vara vattenskyddsåtgärder i tillrinningsområdet, t.ex. våtmarker och/eller sedimenteringsbassänger som töms regelbundet

Maija Venäläinen

Maija Venäläinen

Position

hankepäällikkö
projektchef
maija.venalainen(at)luvy.fi
0445285019

Tilaa uutiskirjeemme

Valitse uutiskirjeet