Välj en sida

Strandinvånarens sjöskyddspalett

Strandinvånarens sjöskyddspalett

Vattenväxterna intresserar mig

De allmännaste vattenväxterna och borttagande av dem (på finska). I denna presentation har samlats information om de allmännaste vattenväxterna samt om de metoder som bäst lämpar sig för slåtter och borttagande av dem.

Vattenväxtkurs (på finska), studier av vattenväxter på egen hand.

Vattenväxtkarteringar gjorda vid Hämjoki

Gör denna sommar en vattenväxtkartering eller komplettera med redan gjorda observationer från din sjö! Här Hämjoki pilotens egna anvisningar för observationer av vattenväxter:

Jag är oroad över främmande arter

Du hittar bäst information om främmande arter i sjövatten (på finska) via länken. Där kan du också meddela om dina egna observationer. Under år 2018 samlas in observationer särskilt om jättebalsaminen.

Material 3.6.2017, Sammatti, om skolning i främmande arter, där teman var identifikation av främmande arter, observationer och dess borttagande (på finska).

Misstankar om alger i min sjö

Levävahti hjälper att identifiera blågröna alger.

Meddela dina observationer med hjälp av observationssändare. Observationssändare (Havaintolähetti) är en nätsida för smarttelefoner, där man kan spara observationer till Järvi-meriwiki. I observationssändaren kan man bifoga observationen till en färdig observationsplats eller en helt ny observationsplats.

100 frågor om alger -guiden ger svar på de allmännaste frågorna om alger och algskador.

Angående Hämjoki pilotens algobservationer kontakta pilotens koordinator Juha Korhonen eller representanten för din sjö inom pilotprojektet. En liten mängd algdefinitioner kan göras under sommaren 2018 som en del av Västra Nylands nätverk för vattendragsrestaurering- projektet.

Vattenkvaliteten intresserar mig

Du hittar sjöspecifik information här på sajten, genom att välja ”sjöar” i översta balken.

Rapport över Hämjoki pilotens vattenkvalitet 2017 (på finska)

Vattenkvalitetshandbok (på finska)

Du kan granska Finlands vattens ekologiska tillstånd samt andra material angående vattenvård via applikationen Vesikartta.

Finlands Naturskyddsförbund har publicerat Vesistöopas, där man kan bekanta sig med vattnets cykel i naturen, undervattensorganismer samt hur människans verksamhets påverkar sjöar och åar. Handboken berättar också om granskning av närsjöarna och befrämjandet av dem.

Den egna närsjöns tillstånd kan lätt följas upp med siktdjupsmätningar. Meddela om din observation, så är du med och bygger upp information om sjöarnas aktuella tillstånd samt underlättar de nationella uppföljningarna.

Anvisningar för hur du själv kan tillverka en siktdjupsskiva och hur du meddelar om siktdjupsresultaten till Levävahti (på finska). Anvisningen är gjord för Östersjön, men en fungerar likväl för inlandsvatten.

Jag vill sköta om min strandtomt sjövänligt

Västra Nylands avloppsvattenrådgivningsprojektets LINKKIs [rådgivningsmaterial] samlar lagstiftning, anvisningar och broschyrer angående avloppsvatten på glesbygden. Där hittar du information om avloppsvattensystem och Västra Nylands kommunvisa anvisningar till att planera dem. Dessutom hittar du där också anvisningar för restaurering av utedass.

Rytinää ruovikoihin – välkettä vesiin ger information på finska om hur du sköter om strandområden.

På semester mitt i naturen – guide till ekologiskt stugliv (på finska)

Finlands naturskyddsförbunds vattenskyddstips för fastighetsägare [(på finska)]

Den nya dagvattenlösningen i Horsbäck i Raseborg fick en finansiering på 45 000 euro från Nylands NTM-central – minskar belastningen som kommer till havsviken

Den nya dagvattenlösningen i Horsbäck i Raseborg fick en finansiering på 45 000 euro från Nylands NTM-central – minskar belastningen som kommer till havsviken

an bygger fördröjnings- och behandlingslösningar för dagvattnen från Horsbäck småindustriområde i Raseborg. Samtidigt minskar man den vattendragsbelastning som i rinner ut i Dragsviksfjärden. Projektet fick en finansiering på 45 000 euro från Nylands NTM-central, och projektet koordineras av Västra Nylands vatten och miljö rf (LUVY). Projektets totala finansiering är 90 000 euro och egenfinansieringen kommer från Raseborgs stad.

Tilaa uutiskirjeemme

Valitse uutiskirjeet