Välj en sida

Hämjoki pilotens arbetsgrupp

Hämjoki pilotens arbetsgrupp

I pilotens abetsgrupp ingår Vähä-Ruokjärvis sommarinvånare Riitta och Juha Korhonen, som koordinerar arbetet samt representanter från Järviketjus vattenskyddsföreningar:

Lihavajärven suojelu- ja virkistysyhdistys ry;  Marianne Kokko

Kakolampi;  Juha-Pekka Isotupa

Laiha;  Kari Tontti

Vähä-Ruokjärven suojeluyhdistys ry;  Juha Korhonen

Iso Ruokjärven suojeluyhdistys ry;  Tuomo Klemola

Kaitajärvi;  Hannu Kännö

Valkjärven suojeluyhdistys;  Harri Viinanen

Karjalohja-Sammatin kalastusalue;  Seppo Hiekkavuo

Pilotens verksamhet koordineras av Vähä-Ruokjärvis sommarinvånare Riitta och Juha Korhonen samt Västra Nylands nätverk för vattendragsrestaurering- projektets projektledare Maija Venäläinen (LUVY).

Arbetsgruppen har samlats ca 5–6 gånger i året. Kontaktpersoner behövs ännu från Kivimäkis Kaita och från de mindre sjöarna som Kako, Ruona, Tytylampi och Märrä. Välkomna med i arbetsgruppen!

Den nya dagvattenlösningen i Horsbäck i Raseborg fick en finansiering på 45 000 euro från Nylands NTM-central – minskar belastningen som kommer till havsviken

Den nya dagvattenlösningen i Horsbäck i Raseborg fick en finansiering på 45 000 euro från Nylands NTM-central – minskar belastningen som kommer till havsviken

an bygger fördröjnings- och behandlingslösningar för dagvattnen från Horsbäck småindustriområde i Raseborg. Samtidigt minskar man den vattendragsbelastning som i rinner ut i Dragsviksfjärden. Projektet fick en finansiering på 45 000 euro från Nylands NTM-central, och projektet koordineras av Västra Nylands vatten och miljö rf (LUVY). Projektets totala finansiering är 90 000 euro och egenfinansieringen kommer från Raseborgs stad.

Tilaa uutiskirjeemme

Valitse uutiskirjeet