Välj en sida

Bengtsårvikens pilot

Bengtsårvikens pilot

I workshoparna som ordnats inom piloten har man fördjupat sig i Bengtsår havsområdets vattenkvalitet och det arbete som gjorts för att förbättra det. Målet ha varit att finna sätt att fortsättningsvis förbättra havsområdets tillstånd. I workshoparna har deltagarna på karta märkt ut områden där det observerats problem angående vattendragets tillstånd:

  • Bevarande av rent badvatten för barn och unga.
  • Övergödningens inverkan på växter och fisk
  • Riktande av strandbebyggelse, gemensamma bryggor
  • Mörtfiskarna och bottensedimenten
  • Avloppsvattensystemet, som förenas med kommunala avloppet
  • Muddrad båtränna, strandbank

Den nya dagvattenlösningen i Horsbäck i Raseborg fick en finansiering på 45 000 euro från Nylands NTM-central – minskar belastningen som kommer till havsviken

Den nya dagvattenlösningen i Horsbäck i Raseborg fick en finansiering på 45 000 euro från Nylands NTM-central – minskar belastningen som kommer till havsviken

an bygger fördröjnings- och behandlingslösningar för dagvattnen från Horsbäck småindustriområde i Raseborg. Samtidigt minskar man den vattendragsbelastning som i rinner ut i Dragsviksfjärden. Projektet fick en finansiering på 45 000 euro från Nylands NTM-central, och projektet koordineras av Västra Nylands vatten och miljö rf (LUVY). Projektets totala finansiering är 90 000 euro och egenfinansieringen kommer från Raseborgs stad.

Tilaa uutiskirjeemme

Valitse uutiskirjeet