Välj en sida

De med gult markerade åkerområdena anses preliminärt lämpliga för gipsspridning. Jordbrukarna måste ändå själv bedöma med hjälp av markkarteringsresultaten, om gipsen är lämplig med tanke på åkerskiftets jordmån. Skärmdumpen är tagen från KIPSI-projektets karttjänst (kartkälla: Lantmäteriverket och Livsmedelsverket).

Gipsbehandlingen minskar urlakningen av fosfor och organiskt kol från åker till vattendrag – detta gynnar både jordbrukaren och vattenskyddet. Gipsen hjälper fosforn att binda sig till jordpartiklarna och bevarar fosforn i lättupptaglig form för växterna. Notera även gipsens gödseleffekt: i en ton gips per hektar kan man räkna med 200 kilo kalcium, 160 kilo svavel och två kilo fosfor. Gips lämpar sig bäst för lermarker.

Nu lönar det sig mer ler och gips!

Via NTM-centralens KIPSI-projekt, kan du kontrollera om dina åkerskiften lämpar sig för gipsspridning (ovan även en skärmdump av kartan). Kom ändå ihåg att själv kontrollera från markkarteringsresultaten att de tänkta åkerskiften inte lider brist på magnesium eller kalium.

Du kan ansöka om gipsbehandling fram till 8.7.2022 via nätsidan www.kipsinlevitys.fi. Du kan skilt ansöka om rådgivning och gipsbehandling. ProAgria ansvarar för rådgivningen. Gips och spridningen av den är gratis och skattefri, och den påverkar inte jordbruksstöden. KIPSI-projektet koordineras av Egentliga Finlands NTM-central.  

Jag loggade in på anökningssidan, men gipsansökan fungerar inte – varför?

Ansökan fungerar enbart om du besitter åkerskiften, som lämpar sig för gipsbehandling. Kontrollera med KIPSI-projektets karttjänst om dina åkerskiften är markerade som gula eller orange. Om de är orange, lämpar sig skiftena inte till gipsbehandling av någon av följande orsaker:

  • åkerskiftena är belägna på avrinningsområde till en över 1 ha sjö, vars omsättningstid är över 10 dygn
  • åkerskiftena är belägna på Natura-område
  • åkerskiftena är belägna på grundvattenområde
  • åkerskiftena omfattas av ekologisk odling

Tyvärr går det inte att sprida KIPSI-projektets industriella gipsprodukt på ekologiska åkrar.  Hann ansökningstiden löpa ut? Hösten 2022 gipsspridningar ska ansökas senast 8.7.2022. Om du inte hann söka i denna omgång, kan du ändå delta i ansökan igen under kommande år.

Tilläggsuppgifter:

KIPSI-projektet koordineras av Egentliga Finlands NTM-central. Som samarbetspartners fungerar MTK-Varsinais-Suomi, SYKE, Helsingfors universitet, Livsmedelsverket, Luke, Aurajokisäätiö, Paimionjoki-föreningen, jordbruksrådgivningen, SAVE- ja SAVE II-projekten samt lokala producentföreningar. ProAgria ansvarar för jordbrukarrådgivningen samt informeringen.

Vi utför arbete som en del av Västra Nylands vattendragsrestaureringsnätverk!
Nätverket samlar områdets vattendragsrestaurerare och delar information om vattendragens tillstånd samt information om hur envar själv kan påverka tillståndet i sina närvatten.