Välj en sida

Från de sakkunniga

LUVYs sakkunniga publicerar

LUVY publicerar årsrapporterna gällande de omfattande samkontrollerna samt olika projektrapporter i föreningens egen publikationsserie. Även föreningens årsberättelser är offentliga från och med år 2016.

Publikationer

Kundberättelser

Forsknings- och restaureringsberättelser  

Nyheter

Evenemang

Nyheter

Är ditt avloppsvattensystem i skick? En effektiverad övervakning inleds i Västra Nyland  

Är ditt avloppsvattensystem i skick? En effektiverad övervakning inleds i Västra Nyland  

Kommunerna i Västra Nyland inleder denna sommar en effektiverad avloppsvattenövervakning. Övervakningen kommer att förvekligas  antingen som övervakningsbesök eller genom att från invånarna samla in avloppsvattenutredningar för granskning. Den systematisk övervakning i Västra Nyland har inletts i Vichtis. I de övriga kommunerna har övervakningen  närmast gjorts på basen av anmälningar. Genom att se till att man har en ändamålsenlig behandling av avloppsvattnet, sköter man också om sitt närvattendrag. Övervakningen av glesbygdens avloppsvattensystem  hör till kommunernas ansvarsområde.   

Även i Västra Nyland lider många vattendrag av övergödning – ett nytt projekt tar sig an slåtterns inverkan samt nyttoanvändning av mörtfisk 

Även i Västra Nyland lider många vattendrag av övergödning – ett nytt projekt tar sig an slåtterns inverkan samt nyttoanvändning av mörtfisk 

Hur och när lönar det sig att sköta stränder? Lönar det sig att slå vattenvegetation eller inte? Hur kan man utnyttja mörtfiskarna, som trivs i strandvattnet, som människoföda? Bland annat på dessa frågor försöker man hitta svar i projektet RANTAKALA, för vilket Leader Ykkösakseli har beviljat ett bidrag på 87 733 € åt Västra Nylands vatten och miljö rf (LUVY). 

Samkontrollrapporten gällande Hangö havsområde: effekterna av punktbelastningen är små, alger förekom mera än i medeltal

Samkontrollrapporten gällande Hangö havsområde: effekterna av punktbelastningen är små, alger förekom mera än i medeltal

I Hangö havsområde kunde man inte i samband med samkontrollen år 2023 observera effekter av punktbelastning, såsom avloppsvattnen. Oron för Östersjöns och dess kustvattens skick kan emellertid inte förringas, eftersom vattnets kvalitet i havsområdet på basen av kontrollresultaten fortsättningsvis är måttligt eller otillfredsställande. Effekterna av punktbelastningen, som kommer till vattendraget bl.a. via avloppsvattensreningsverken, kontrolleras i obligationskontrollerna. Avloppsvattnen från det omkring liggande samhället och industrin samlas till reningsverken och dessa ansvarar för reningen av vattnen. Västra Nylands vatten och miljö rf (LUVY) förverkligar samkontrollen av de olika aktörerna inom Hangö havsområde. 

Tilaa uutiskirjeemme

Valitse uutiskirjeet