Välj en sida
Terrängkurs i restaurering av jordbruksbäckar

Terrängkurs i restaurering av jordbruksbäckar

Restaurering av bäck på jordbruksområde, genom att stensätta bäckens botten. (Joonas Tammivuori/LUVY) Västra Nylands vatten och miljö rf (LUVY) arrangerar som en del av Småvatten-HELMI-projektet en heldagskurs i terrängen om restaurering av jordbruksbäckar i Lojo...
Information och diskussion om våtmarker, jordförbättringsmedel och -växter, samt om möjligheter till finansiering och förverkligande, under våtmarkskvällen

Information och diskussion om våtmarker, jordförbättringsmedel och -växter, samt om möjligheter till finansiering och förverkligande, under våtmarkskvällen

Våtmarkerna i Risubacka, Sjundeå (LUVY / Virve Ståhl) Västra Nylands vatten och miljö rf (LUVY) bjuder in alla jordbrukare, markägare och andra av ämnet intresserade till Hiidenvesi våtmarkskväll, för att höra om våtmarker och deras olika användningsmöjligheter, om...
Fiskbeståndet i Hiidenvesi sjö har blivit bättre, men mörtfiskar indikerar ännu de östra bassängernas frodighet – vårdfiskets möjligheter utreds

Fiskbeståndet i Hiidenvesi sjö har blivit bättre, men mörtfiskar indikerar ännu de östra bassängernas frodighet – vårdfiskets möjligheter utreds

Bild 1. Man planerar att inleda vårdfiske i Hiidenvesi. Bilden är från sjön Kaljärvi år 2022. (LUVY / Karoliina Salmela) Naturresursinstitutet förverkligade år 2022 ett provfiske med nät i Hiidenvesi, och det sammanhänger med EU:s vattenpolitiska ramdirektivs (VPD)...