Välj en sida
Förankringen av verksamhetsmodellen för hanteringen av dagvatten i Västra Nyland fick finansiering på 160 000 € – i HULEVET-projektet utvecklar man dagvattnens såväl kvalitativa som kvantitativa hantering i Nyland i ett samprojekt mellan fyra vattenskyddsföreningar

Förankringen av verksamhetsmodellen för hanteringen av dagvatten i Västra Nyland fick finansiering på 160 000 € – i HULEVET-projektet utvecklar man dagvattnens såväl kvalitativa som kvantitativa hantering i Nyland i ett samprojekt mellan fyra vattenskyddsföreningar

Inom tätorter är dagvattnen ofta en betydande källa då det gäller näringsbelastning och belastning med skadliga ämnen. Trots att de enskilda fastigheterna ansvarar för hanteringen av de dagvatten som uppstår, har kommunerna ändå ett ansvar för hanteringen av...

Årets Vattenskyddare 2023 utnämndes på Västra Nylands vatten och miljö rf:s vårmöte och dessutom delade man ut ett Vattendragsgärning-hedersomnämnande – Föreningens omsättning ökade med drygt 26 % och den uppgick till 3,8 miljoner euro

På bilden syns mottagaren av Årets Vattendragsgärning 2023 vattenandelslaget Vattenpost Janne Sarpomaa. Årets Vattenskyddare 2023 är Siuntionjoen latvajärven suojeluyhdistys Lasy Ry:s mottagare ordförande Juha Uusitalo samt Lojo stadsdirekör Pasi Perämäki och LUVY:s...