Välj en sida
Fisk i diket? Berätta om dina upptäckter för oss!

Fisk i diket? Berätta om dina upptäckter för oss!

Bild: Diket mellan Hepari och Petäjärvi vid Kylmälä är ett potentiellt objekt för bortfiske av karpfisk på hösten. Har du noterat fiskrörelse i diket under hösten? Bilden är tagen i juli 2020. Den här hösten testar vi inom projektet Sjundeå å 2030 dikesfångst som...
LINKKI-projektets kommunvisa sammanfattningar om avloppsrådgivningens resultat från åren 2009–2019 är publicerade på Vattnens kvalitet-sidorna

LINKKI-projektets kommunvisa sammanfattningar om avloppsrådgivningens resultat från åren 2009–2019 är publicerade på Vattnens kvalitet-sidorna

Bild: Rådgivningen koncentreras på områden som är känsliga för förorening som ex. stränder. Oftast är förnyelsebehovet av avloppssystemen litet på strandområden där stugor är i majoritet. Över 8 100 karterings- och rådgivningsbesök för glesbygdens avloppsrådgivning...