Välj en sida
Fridfull Jul

Fridfull Jul

LUVY och LUVYLab tackar sina kunder och samarbetspartners för det gångna året.

LUVYLab är stängt under julveckan

Vårt laboratorium LUVYLab Oy Ab är stängt hela julveckan 52 (23.–29.12.2019) samt på nyårsdagen 1.1.2020 och trettondag 6.1.2020. Ifall ni har frågor gällande inlämnande av prover till laboratoriet, tag då vänligen kontakt med provmottagningen 019323895 eller...
Inga större förändringar i Hiidenvesi sjös tillstånd – de milda vintrarna ökar belastningen

Inga större förändringar i Hiidenvesi sjös tillstånd – de milda vintrarna ökar belastningen

Man kan inte märka någon klar förändring i Hiidenvesi sjös tillstånd under 2010-talet, trots att syresituationen tidvis har förbättrats något i djupsänkan på Kiihkelyksenselkä-fjärden. Största delen av den yttre belastningen på Hiidenvesi sjö kommer från den diffusa...
Fiskbeståndet i Hiidenvesi sjö undersöktes under sommaren – såväl gösstammen som karpfiskstammarna är rikliga

Fiskbeståndet i Hiidenvesi sjö undersöktes under sommaren – såväl gösstammen som karpfiskstammarna är rikliga

Bild: Projektet för restaurering av Hiidenvesi sjö låter vart tredje år Helsingfors universitet göra en undersökning med ekolodning och provtrålning av fiskbeståndet med målet att samla in noggrannare information om sjöns fiskbestånd till grund för planeringen av...