Välj en sida
Strukturkalk förbättrar lerjordens struktur och minskar belastningen av vattendrag – välkommen på åkerförevisning till Vichtis 3.9.!

Strukturkalk förbättrar lerjordens struktur och minskar belastningen av vattendrag – välkommen på åkerförevisning till Vichtis 3.9.!

Projektet för restaurering av Hiidenvesi sjö anordnar i samarbete med Soilfood Ab en åkerförevisning med utbredning av strukturkalk tisdagen 3.9. kl 10-12 i Vichtis. Strukturkalk förbättrar kornstrukturen i lerhaltig jord och ökar skördarna, samtidigt som det minskar...
Ny bedömning av ytvattnens ekologiska tillstånd i Finland

Ny bedömning av ytvattnens ekologiska tillstånd i Finland

Finlands miljöcentral publicerade 27.8. en ny bedömning av det ekologiska tillståndet hos Finlands ytvatten. Den klassificering av det ekologiska tillståndet som nu publicerats, ger allt noggrannare information om de vattendrag som behöver åtgärder för att uppnå eller...