Valitse sivu

Siuntionjoen latvajärvillä särkikaloja merkitään T-ankkurimerkein. (LUVY / Salla Heikkinen)

Länsi-Uudenmaan hoitokalastuksen tehostamishankkeessa toteutetaan vuoden 2022 aikana särkikalojen merkintätutkimus, jossa tutkitaan särkien mahdollista vaeltamista Siuntionjoen latvajärvien, Enäjärven ja Poikkipuoliaisen, välillä. Särkiä, lahnoja ja pasureita on määrä merkitä keltaisilla T-ankkurimerkeillä, jotka laitetaan kalojen selkäevän juureen. Hanketta koordinoi Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry (LUVY).

Kaloja merkitsemällä saadaan mm. tietoa niiden vaelluksista, kasvusta sekä siitä, missä ja miten ne milloinkin jäävät saaliiksi. Kalamerkintää käytetään hyödyksi kalakantojen arvioinnissa, istutusten onnistumista arvioitaessa ja muissa kalatutkimuksissa.

”Siuntionjoen latvajärvien kaltaisissa, vahvasti toisiinsa yhteydessä olevissa järvissä on tarpeellista ymmärtää, miten paljon särkikalat liikkuvat järvien välillä. Tällä on merkitystä, kun arvioidaan esimerkiksi sitä, miten todennäköisesti ja nopeasti uutta särkikalaa tulee järveen tehokalastusrupeaman jälkeen”, toteaa hankkeen projektipäällikkö ja LUVYn vesistöasiantuntija Jussi Vesterinen.

Särkikalojen seurantatutkimus on osa Jyväskylän yliopistossa tehtävää pro gradu -opinnäytetyötä.

Merkintätutkimuksen onnistuminen on riippuvaista kalastajien avusta. Jos saaliiksi saa merkityn kalan, tulee merkissä oleva koodi ottaa talteen. Kalamerkkiä palautettaessa on tärkeää ilmoittaa kalasta ainakin pyyntipäivä ja -paikka. Hyödyllisiä tietoja ovat myös pituus, paino ja pyydys. Merkkiä ei tarvitse, eikä kannata irrottaa, mikäli kalan vapauttaa! Näin yhdestä kalasta voidaan saada useampia palautustietoja ja siten hankkia arvokasta tietoa kalayksilön liikkeistä ja kasvusta eri vuosina.

Suomessa Luonnonvarakeskus (LUKE) ylläpitää merkintärekisteriä ja käsittelee kaikki merkkipalautukset. Merkin palauttaneelle lähetetään korvaus (5€) sekä tiedot kalan istutuspaikasta ja istutuskoosta.

”Toivomme innokkaita särkikalojen hoitokalastajia Enäjärvelle ja Poikkipuoliaiselle nyt, kun järvessä ui viisieuroisia kannustimenakin!” Vesterinen lisää.

Lisätietoja:

Jussi Vesterinen
vesistö- ja kala-asiantuntija
jussi.vesterinen@luvy.fi
050 307 9648

Länsi-Uudenmaan hoitokalastuksen tehostamishanketta rahoittivat Hiidenvesi– ja Siuntionjoki 2030 -vesistövisioiden kautta kunnat Inkoo, Karkkila, Kirkkonummi, Lohja, Siuntio, Vihti ja Loppi sekä Rosk’n Roll Oy Ab ja Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö (LUVY). Hiidenveden kunnostus -hankkeen sopimusrahoittajia olivat lisäksi HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä ja Karjaanjoen vesistön kalatalousalue.

Teemme työtä osana Länsi-Uudenmaan vesistökunnostusverkostoa!
Verkosto kokoaa yhteen alueen vesistökunnostajat ja jakaa tietoa vesien tilasta sekä siitä, miten jokainen voi itse vaikuttaa lähivesiin.