Valitse sivu

Ranta-asukkaan järvensuojelupaletti

Ranta-asukkaan järvensuojelupaletti

Vesikasvit kiinnostavat minua

Yleisimmät vesikasvit ja niiden poisto.  Tähän esitykseen on koottu tietoa yleisimmistä vesikasveista ja niiden niittoon sekä poistoon soveltuvista menetelmistä ja toimintavoista.

Vesikasvikurssi vesikasvien omatoimiseen opiskeluun

Hämjoen järvillä tehtyjä vesikasvikartoituksia

Voit myös tehdä itse vesikasvien kartoitusta tai täydentää jo tehtyjä havaintoja järveltäsi tai lammeltasi esimerkiksi alla olevien ohjeiden mukaisesti:

Vieraslajit huolestuttavat minua

Sisävesien vieraslajit.  Vieraslajeista löydät parahaiten tietoa linkin kautta löytyvän vieraslajiportaalin kautta. Siellä voit myös ilmoittaa omat havaintosi. Vuonna 2018 kerätään havaintotietoja erityisesti jättipalsamista.  Ohessa myös Sisävesien vieraslajit -raportti vuodelta 2014.

Aineisto 3.6.2017 Sammatissa pidetystä vieraslajikoulutuksesta, jossa teemoina haitallisten vieraslajien tunnistaminen, havainnointi ja poisto

Epäilen levää järvessäni

Levävahti auttaa tunnistamaan sinilevän

Ilmoita havaintosi havaintolähetillä. Havaintolähetti on älypuhelimille suunniteltu verkkosivu, jolla voi tallentaa havaintoja Järvi-meriwikiin. Havaintolähetissä havainnot voi liittää Järvi-meriwikissä valmiina olevaan havaintopaikkaan tai uuteen havaintopaikkaan

100 kysymystä levistä -opas vastaa yleisimpiin kysymyksiin levistä ja levähaitoista

Hämjoen pilotin järvien levähavaintoja voit ilmoittaa järvesi edustajalle perustettavaksi ehdotetun pilotin alueen seurantaryhmässä.

Järvikohtaisesti löydät lisättietoa valitsemalla tämän sivun sinisestä yläpalkista ”järvet” ja etenemällä järven nimen mukaan.

Hämjoen pilotin järvien veden laatu 2017 -raportti

Vedenlaatuopas

Vesien ekologista tilaa Suomessa sekä muita vesienhoitoon liittyviä aineistoja voi tarkastella sovelluksessa nimeltä Vesikartta.

Suomen luonnonsuojeluliiton julkaisema Vesistöopas tutustuttaa veden kiertoon luonnossa, vedenalaisiin eliöyhteisöihin ja siihen, kuinka ihmisen toiminta vaikuttaa järviin ja jokiin. Kirja opastaa myös lähivesistöjen tarkkailuun ja vaalimiseen.

Oman lähivesistön tilaa voi helposti seurata näkösyvyysmittausten avulla. Ilmoita havaintosi ja kartutat järvien nykytilan tunnettuutta että helpottaa valtakunnallisia seurantoja.

Ohje näkösyvyyslevyn valmistukseen, mittaukseen ja mittaustulosten ilmoittamiseen levävahdissa. Ohje on tehty Itämerelle, mutta toimii myös sisävesillä.

Haluan hoitaa rantatonttiani järviystävällisesti

Länsi-Uudenmaan hajajätevesihankkeen käyttämä neuvontamateriaali.  Linkin takaa löytyvä materiaalipaketti kokoaa hajaalueen jätevesiin liittyvän lainsäädännön sekä ohje- ja esitemateriaalin. Sieltä löydät tietoa jätevesijärjestelmistä ja kuntakohtaisen ohjeistuksen järjestelmän suunnitteluun Länsi-Uudellamaalla tai vaikkapa ulkohuussin kunnostusohjeen.

Rytinää ruovikoihin – välkettä vesiin.  Ohjeita ranta-alueiden hoitoon.

Lomalla luonnon keskellä – opas ekologiseen mökkeilyyn

Suomen luonnonsuojeluliiton ”Maanomistajan vesiensuojeluvinkit

Horsbäckin uusi hulevesiratkaisu Raaseporissa sai 45 000 euron rahoituksen Uudenmaan ELY-keskukselta – vähentää merenlahteen tulevaa kuormitusta

Horsbäckin uusi hulevesiratkaisu Raaseporissa sai 45 000 euron rahoituksen Uudenmaan ELY-keskukselta – vähentää merenlahteen tulevaa kuormitusta

Raaseporissa sijaitsevalle Horsbäckin pienteollisuusalueelle rakennetaan hulevesien viivytys- ja käsittelyratkaisuja. Samalla vähennetään Dragsviksfjärdeniin kohdistuvaa hulevesien vesistökuormitusta. Hanke sai Uudenmaan ELY-keskukselta 45 000 euron rahoituksen, ja sitä koordinoi Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry (LUVY). Hankkeen kokonaisrahoitus on 90 000 euroa ja omarahoitus tulee Raaseporin kaupungilta.

Tilaa uutiskirjeemme

Valitse uutiskirjeet