Valitse sivu

Bengtsårin lahden pilotti

Bengtsårin lahden pilotti

Pilotissa järjestetyissä työpajoissa on perehdytty Bengtsårin merialueen vedenlaatuun ja sen edistämiseksi tehtyyn työhön. Tavoitteena on löytää keinoja parantaa merialueen tilaa edelleen. Työpajoissa osallistujat hahmottivat kartalle alueella havaittuja vesistöalueen tilaan liittyviä ongelmia:

  • Uimaveden säilyttäminen puhtaana lapsille ja nuorille
  • Rehevöitymisen vaikutukset kasveihin ja kaloihin
  • Rantarakentamisen kohdentuminen, yhteiset laiturit
  • Särkikalat ja pohjasedimentti
  • Jätevesiverkosto, joka liitetään kunnalliseen viemäriin
  • Ruopattu veneränni, rantapenkere

Horsbäckin uusi hulevesiratkaisu Raaseporissa sai 45 000 euron rahoituksen Uudenmaan ELY-keskukselta – vähentää merenlahteen tulevaa kuormitusta

Horsbäckin uusi hulevesiratkaisu Raaseporissa sai 45 000 euron rahoituksen Uudenmaan ELY-keskukselta – vähentää merenlahteen tulevaa kuormitusta

Raaseporissa sijaitsevalle Horsbäckin pienteollisuusalueelle rakennetaan hulevesien viivytys- ja käsittelyratkaisuja. Samalla vähennetään Dragsviksfjärdeniin kohdistuvaa hulevesien vesistökuormitusta. Hanke sai Uudenmaan ELY-keskukselta 45 000 euron rahoituksen, ja sitä koordinoi Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry (LUVY). Hankkeen kokonaisrahoitus on 90 000 euroa ja omarahoitus tulee Raaseporin kaupungilta.

Tilaa uutiskirjeemme

Valitse uutiskirjeet