Valitse sivu

Länsi-Uudenmaan HOLA Lake II

Isosorsimon poisto parantaa vesistön käyttöä

Oletko havainnut Hiidenvedellä isosorsimoa? Ilmoita havaintosi alla olevalla lomakkeella.

Isosorsimo (Glyceria maxima) on 1–2,5 metriä korkea monivuotinen heinäkasvi, joka kasvaa laajoina heleänvihreinä usein puolikelluvina kasvustoina vesistöjen rannoilla. Vieraslaji syrjäyttää massakasvustollaan alkuperäisiä rantakasveja. Se aiheuttaa rantojen umpeenkasvua, joka muuttaa haitallisesti esimerkiksi kalojen ja lintujen elinympäristöjä. Isosorsimo vaikuttaa myös heikentävästi virkistyskäyttöön kuten uimiseen ja veneilyyn.

Hiidenveden kasvillisuuskartoituksessa vuonna 2015 arvioitiin isosorsimon peittävän lähes kolmasosan järven rantaviivasta. Sara- ja kortekasvustot ovat erityisesti hauelle tärkeitä kutualueita.  Sen sijaan tiiviitä kasvilauttoja muodostava isosorsimo ei sovellu hauen kutuympäristöksi. Isosorsimokasvustot aiheuttavatkin haukien kutualueiden umpeenkasvua mm. Hiidenveden kunnostus -hankkeessa rakennetulla Valkojan haukikosteikolla.

Hyödyllisiä linkkejä isosorsimon tunnistamiseen ja toimenpiteisiin:

HOLA Lake II -hankkeessa kartoitetaan isosorsimon levinneisyyttä Hiidenvedellä sekä Siuntionjoen vesistön alueella. Samalla kerätään tietoa isosorsimon kasvusta ja palautumisesta niiton jälkeen. Mikäli olet suorittamassa isosorsimoniittoa, ota yhteyttä, niin voimme olla yhteydessä kasvun seurantaan liittyen.

Voit ilmoittaa isosorsimohavaintosi alla olevalla lomakkeella. Samalla lomakkeella voit myös ilmoittaa kiinnostuksesi osallistua isosorsimon kasvun seurantaan.

Ilmoita havaintosi isosorsimosta:

Huomautus: JavaScript vaaditaan tätä sisältöä varten.

Jussi Vesterinen

Jussi Vesterinen

Position

Tilaa uutiskirjeemme

Valitse uutiskirjeet