Valitse sivu

Enäjärven tehokalastus

Rahoittajien haastattelut

Enäjärven tehokalastushankkeen yritys-, yhdistys- ja kuntarahoittajilta kysyttiin mitä Enäjärvi heille merkitsee ja mikä sai heidät lähtemään rahoittamaan tehokalastushanketta. Enäjärvellä on tarkoitus poistaa 75 000 kg särkikalaa vuodessa kolmen vuoden ajan. Hankkeessa tullaan kehittämään hoitokalastusprosessia monen toimijan ja menetelmän yhdistelmänä. Lisäksi hankkeessa tehdään vedenlaadun ja eläinplanktonin seurantaa, jolloin voidaan arvioida tehokalastuksen vaikuttavuutta.

Vihdin kunta

www.vihti.fi

1. Kuka olet, mistä tulet ja kerro muutamalla sanalla organisaatiostanne

Sari Brusila, ympäristöpäällikkö Vihdin kunnan ympäristönsuojelu- ja valvontayksiköstä. Yksikkö vastaa ympäristön valvontatehtävistä ja luonnonsuojelun edistämisestä Vihdin kunnan alueella.

2. Mitä Enäjärvi ja/tai Siuntionjoki (tai vaihtoehtoisesti jokin haastateltavan lähivesistö, jos ei ole täältäpäin) merkitsee sinulle ja organisaatiollenne?

Vesistöjen hyvinvointi on kaikkien etu. Kauniit maisemat, luonnon hyvinvointi ja tulevaisuuden turvaaminen on tärkeitä asioita. Vesistöt ovat Vihdille ja vihtiläisille tärkeitä, ja haluamme pitää niistä aktiivisesti huolta.

3. Mikä sai teidät mukaan rahoittamaan Enäjärven tehokalastushanketta?

Meille kunnassa oli itsestään selvää, että halusimme mukaan tähän erittäin kannatettavaan hankkeeseen. Latvavesien kunnostuksen ansiosta Siuntionjoen kuormitus Itämereen tulee vähenemään merkittävästi.

4. Mitä vastuullisuus merkitsee teille ja organisaatiollenne?

Ilmastotyö ja luonnonmonimuotoisuuden säilyttäminen ovat keskeisiä Vihdin kunnan strategian mukaisia asioita. Vastuullisuus näkyy poikkitieteellisesti Vihdin kunnan jokapäiväisessä työssä monin eri tavoin.

5. Onko teillä muita hankkeita tai toimintaa vesiensuojeluun liittyen?

Vihdin kunta rahoittaa useita vesistöhankkeita tällä hetkellä ja on sitoutunut jatkamaan vesistöjen ja luonnonmonimuotoisuuden säilyttämistä ja parantamista Vihdin kunnan alueella ja sitä kautta parantamaan myös seuraavien vesistöalueiden laatua ja elinolosuhteita.


Sari Brusila, Vihdin ympäristöpäällikkö

YARA

www.yara.fi

1. Kuka olet, mistä tulet ja kerro muutamalla sanalla organisaatiostanne

Olen Juha Liespuu ja vastaan Yara Kotkaniemen tutkimusaseman tutkimustoiminnasta.

Yara Kotkaniemen tutkimusasemalla, joka sijaitsee Ojakkalassa Vihdissä, on harjoitettu kasvinravinne- ja lannoitustutkimusta jo vuodesta 1961 lähtien. Tutkimustyön pohjalta on kehitetty innovatiivisia viljely- ja lannoitusratkaisuja sekä räätälöityjä lannoitteita Suomen haastaviin kasvuoloihin. Toiminnan tavoitteena on aina ollut parempi sato ja laatu sekä ravinnetehokkuus. Suomen kasvukausi on poikkeuksellisen lyhyt ja hektinen ja siksi on tärkeää, että meillä on omaa kasvinravitsemustutkimusta täällä pohjoisissa oloissa.

2. Mitä Enäjärvi ja/tai Siuntionjoki (tai vaihtoehtoisesti jokin haastateltavan lähivesistö, jos ei ole täältäpäin) merkitsee sinulle ja organisaatiollenne?

Meillä vierailee vuosittain noin 2 000 vierasta, joista yli puolet tulee ulkomailta. On suuri ilo ja ylpeydenaihe esitellä vieraille suomalaista järvimaisemaa. Saunotamme vieraita savusaunassa Enäjärven rannalla. Puhdas ja kirkas järvivesi on tärkeä osa saunakokemusta niin vieraille kuin itsellenikin.

Ja tietysti itse henkilökohtaisesti nautin järvimaisemista. Olenpa välillä pitänyt talvella verkkojakin Enäjärvessä ja saanut huikeita kuhasaaliita!

3. Mikä sai teidät mukaan rahoittamaan Enäjärven tehokalastushanketta?

Enäjärvi on ollut meille aina tärkeä. Olemme osallistuneet vuosikymmenten aikana moniin eri järvenkunnostushankkeisiin ja alusta pitäen oli selvää, että lähdemme hankkeeseen mukaan. Hankkeen tavoitteet ovat kunnianhimoiset ja hankkeessa on mukana hyvin ammattitaitoista porukkaa. Minulla on vahva usko, että hankkeella päästään hyviin tuloksiin.

4. Mitä vastuullisuus merkitsee teille ja organisaatiollenne?

Yarassa ympäristövastuullisuus on tänä päivänä mukana kaikessa toiminnassa.

Maataloudella on tärkeä rooli myös vesiensuojelussa ja Itämeren tilan parantamisessa. Ravinteiden kestävän käytön tehostaminen, hyvä sato ja hiilen sitominen maaperään ovat tärkeä osa viljelyn kestävää tehostamista ja siten vastuuta ympäristöstä. Yara on kehittänyt viljelyyn tekniikkaa, jolla voi huomioida viljelykasvien todellisen ravinnetarpeen. Kun lannoitteita antaa kasvien tarpeiden mukaan, minimoidaan myös ympäristövaikutus.

5. Onko teillä muita hankkeita tai toimintaa vesiensuojeluun liittyen?

Olemme jo useamman vuoden ajan pyrkineet palauttamaan vanhaa rantaniittymaisemaa Hereford-lihakarjan ja lampaiden avulla.

Meillä on myös valtaojien päissä saostusaltaat ja niitä seuraavat kosteikkoalueet. Niiden toimivuutta seurataan kaksi kertaa vuodessa otettavilla vesi- ja sedimenttinäytteillä.

Kevytmuokkaus, täsmälannoitus ja pensaiset suojavyöhykkeet ovat myös tärkeitä vesiensuojelutoimenpiteitämme.

Yara Kotkaniemessä on voimassa myös ISO14001-ympäristösertifikaatti. Sen puitteissa on määritelty tutkimusaseman ympäristötavoitteet ja niiden seuranta. Vesiensuojelu on tavoitteissamme vahvasti mukana.

Minusta on tärkeää, että me yrityksenä tutkimme ja testaamme lannoitustutkimuksen lisäksi myös ympäristöön liittyviä asioita. Esimerkiksi saostusaltaat ja kosteikot ovat meillä olleet käytössä pitkästi yli 20 vuotta.


Juha Liespuu, Yaran Kotkaniemen tutkimusaseman esimies

Siuntionjoen latvajärvien suojeluyhdistys ry (Lasy)

www.vihdin-lasy.fi

1. Kerro muutamalla sanalla organisaatiostanne

Siuntionjoen latvajärvien suojeluyhdistys ry (Lasy) on vesiensuojeluyhdistys, joka pyrkii ensisijaisesti varoja keräämällä vaikuttamaan Enäjärven, Poikkipuoliaisen, Tervalammen, Huhmarjärven ja Siuntionjoen tilan parantamiseen.

Lasy toimii vapaaehtoisvoimin – yhdistyksen toiminnasta vastaa aktiivinen johtokunta, joka on erittäin sitoutunut Siuntionjoen vesistön ja samalla Itämeren saattamiseksi parempaan kuntoon. Toimintamme juuret ovat vuodessa 1993, ja yhdistyksessä on vuosien saatossa tehty valtava määrä työtä vesiensuojelun hyväksi. Olemme olleet aktiivisesti mukana synnyttämässä myös Enäjärven tehokalastushanketta.

2. Mitä Enäjärvi ja/tai Siuntionjoki merkitsee organisaatiollenne?

Lasyn toiminnassa on mukana sekä ympärivuotisia että vapaa-ajan asukkaita eri järvien rannoilta tai muuten vesiensuojelusta kiinnostuneita aktiiveja. Meitä kaikkia yhdistää haave puhtaammista vesistä ja haluamme vesien ekologisen tilan olevan hyvä. Siuntionjoki on arvokas vesistö monessakin mielessä, ja haluamme suojella ja kunnostaa tätä aarretta.

3. Mikä sai teidät mukaan rahoittamaan Enäjärven tehokalastushanketta?

Järvemme ovat huonossa kunnossa ja yhdistyksemme tarkoitus on pyrkiä parantamaan järvien tilaa. Emme epäröineet lähteä hankkeeseen mukaan. Toivomme hankkeen saavan järvien sisäistä kuormitusta aidosti ja merkittävästi pienemmäksi, ja sen myötä järvien kunnon paranemista ja käyttömahdollisuuksien lisääntymistä. Olisi upeaa uida ja kalastaa puhtaissa järvissä!

4. Mitä vastuullisuus merkitsee teille ja organisaatiollenne?

Vastuullisuus ohjaa yhdistyksemme toimintaa. Tässä pitkäjänteisessä työssä ei ole ohituskaistaa, asioita on vietävä eteenpäin vastuullisesti ja mahdollisimman ammattitaitoisesti. Vastuullisuus on toiminnan läpinäkyvyyttä ja laadukasta vesienhoitoa pitkällä aikajänteellä.

5. Onko teillä muita hankkeita tai toimintaa vesiensuojeluun liittyen?

Lasy tekee tiivistä yhteistyötä LUVYn ja muiden paikallisten toimijoiden, kuten Vihdin kunnan ja monien yritysten, kanssa. Meillä on pitkä kokemus paikallisista vesiensuojeluun liittyvistä toimista ja haluamme jakaa vuosien mittaan karttunutta osaamistamme ja tietotaitoamme vesiensuojelun hyväksi. Toimimme ruohonjuuritasolla ja pyrimme jatkuvasti tuomaan vesiensuojelutyötä lähemmäs kansalaisia. Kauttamme voi esim. osallistua talkootyöhön tai lahjoittaa varoja toimintaan.

Hankkeessa tehdään valtavasti töitä, mutta silti jää vielä tehtävää. Kerättäviä varoja voidaan käyttää aivan keskeisten toimenpiteiden lisäämiseen, joita on mm. Enäjärven kosteikkojen kunnostaminen, Enäjärveen laskevan Torholanojan vaikutuksen arviointi, Poikkipuoliaiseen laskevan Myllyojan vaikutuksen arviointi sekä Hulttilanjoen valuma-alueen ravinteiden vähentäminen.


Lasyn hallitus

Suur-Seudun Osuuskauppa SSO

sso.fi

1. Kuka olet, mistä tulet ja kerro muutamalla sanalla organisaatiostanne

Anu Karppinen, SSO:n asiakkuus- ja viestintäpäällikkö. Suur-Seudun Osuuskauppa on asiakkaidensa, yli 70 000 ihmisen omistama osuustoiminnallinen yritys, joka tarjoaa palveluita arjen iloksi ja helpottamiseksi, mutta tekee myös pieniä hyviä tekoja, koska se on olemassa tehdäkseen omasta kotiseudusta parempaa paikkaa elää.

2. Mitä Enäjärvi ja/tai Siuntionjoki (tai vaihtoehtoisesti jokin haastateltavan lähivesistö, jos ei ole täältäpäin) merkitsee sinulle ja organisaatiollenne?

Yhdistetty vastaus seuraavan kysymyksen kanssa.

3. Mikä sai teidät mukaan rahoittamaan Enäjärven tehokalastushanketta?

Me SSO:ssa ajattelemme, että meillä on pienen yrityksen sydän, mutta ison yrityksen vastuu ja siksi haluamme tehdä paikallisesti tärkeitä pieniä hyviä tekoja. Siuntionjoen vesistön kunnostushanke on loistava esimerkki siitä, että parantamalla alueemme vesistöjemme kuntoa voimme konkreettisesti lisätä viihtyisyyttä sekä paikallista elinvoimaisuutta. Kysymme vuosittain myös asiakasomistajiltamme mihin he haluaisivat ohjata lahjoitusvarojamme. Luontoon liittyvät toimenpiteet nostavat suosiotaan vuosi vuodelta.

4. Mitä vastuullisuus merkitsee teille ja organisaatiollenne?

Vastuullisuus on käytännössä olemassaolomme perusta, sillä osuuskauppa on olemassa asiakkaitansa varten ja tehdäkseen kotiseudustaan parempaa paikkaa elää. Se tarkoittaa jokapäiväistä työtä ja käytännön toimintaa. Osuuskauppa on mukana oman alueensa arjessa – luomassa yhteistä hyvää lukuisilla eri tavoilla – oman seudun onneksi.

5. Onko teillä muita hankkeita tai toimintaa vesiensuojeluun liittyen?

Olemme mm. tehneet aikaisemminkin yhteistyötä LUVYn kanssa lohikalojen palauttamiseksi Lohjan vesistöön.

Prysmian Group Finland Oy

fi.prysmiangroup.com

1. Kuka olet, mistä tulet ja kerro muutamalla sanalla organisaatiostanne

Olli Anttonen, Myyntijohtaja, Prysmian Group Finland Oy. Yhtiöllämme on Suomessa kaapelitehtaat Oulussa ja Kirkkonummella. Valmistamme maa- ja merikaapeleita sähkön siirtoon ja jakeluun sekä asennuskaapeleita rakennuksiin ja erityisympäristöihin (mm. laivat). Meillä työskentelee Suomen tehtaillamme yli 600 ihmistä ja olemme Suomen suurin kaapelialan työllistäjä.

2. Mitä Enäjärvi ja/tai Siuntionjoki (tai vaihtoehtoisesti jokin haastateltavan lähivesistö, jos ei ole täältäpäin) merkitsee sinulle ja organisaatiollenne?

Me otamme Siuntionjoesta vettä, jota käytetään jäähdytykseen sekä juomaveden valmistukseen. Lisäksi Kirkkonummen tehdas sijaitsee Pikkalanlahden alueella johon Siuntionjoki laskee. Siuntionjoki ja sen lähialueet ovat virkistyskäytössä lähialueen asukkaille ja retkeilijöille, joten sen arvo on huomattava monelle ihmiselle.

3. Mikä sai teidät mukaan rahoittamaan Enäjärven tehokalastushanketta?

Meille uuden kehittäminen ja luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen yhdistyvät hyvin hankkeessa ja haluamme olla osaltamme mukana toimissa, joissa voi olla potentiaalia laajemminkin käytettäväksi ympäri Suomea. Tiedämme vesistöseurannoista, että valtaosa Pikkalanlahden kuormituksesta tulee Siuntionjoesta. Näimme projektin etenkin innovatiivisena uutena keinona parantaa lähiympäristöämme.

4. Mitä vastuullisuus merkitsee teille ja organisaatiollenne?

Vastuullisuus on integroitu konsernimme strategiaan, eli se on olennainen osa kaikkia toimintojamme. Päivittäisessä toiminnassamme vastuullisuus näkyy meillä konkreettisesti kaikessa päätöksenteossa, kuten hankinnoissa ja investoinneissa. Yhtiönä haluamme olla suunnannäyttäjä vastuullisuuden osalta. Saavutimme sähköteknisen alan ykkössijan Dow Jones kestävän kehityksen indeksissä 2021.

5. Onko teillä muita hankkeita tai toimintaa vesiensuojeluun liittyen?

Olemme luopumassa omasta jäteveden puhdistamosta ja liitymme kunnalliseen jätevesiverkostoon.


Olli Anttonen, Myyntijohtaja, Prysmian Group Finland Oy
Jussi Vesterinen

Jussi Vesterinen

Position

Maj Rasilainen

Maj Rasilainen

vesistö- ja kala-asiantuntija
aluekoordinaattori
maj.rasilainen@luvy.fi
045 7884 3283

Kevät tuo rysäpyynnit Vihdin Enäjärvelle – tule mukaan hoitokalastamaan 

Kevät tuo rysäpyynnit Vihdin Enäjärvelle – tule mukaan hoitokalastamaan 

Enäjärvellä Vihdissä jäät ovat lähteneet, joten on aika taas laskea rysät pyyntiin. Pyyntiä toteutetaan aikaisempien vuosien tapaan noin kahden kuukauden ajan. Rysät laskettiin huhtikuun puolivälin tienoilla, ja koentapuuhiin on päästy viikolla 17. Pyynti jatkuu touko-kesäkuun ajan. Rysäpyynnistä vastaa Jomiset Oy.

Tilaa uutiskirjeemme

Valitse uutiskirjeet