Valitse sivu

Kuva: Virtavesikunnostustiimimme tavoitteena on luonnontilaisen kaltainen uoma ympäristöineen.

Tutustu LUVYn virtavesikunnostustiimiin, jonka keskiössä toimivat asiantuntijamme Juha-Pekka Vähä, Joonas Tammivuori ja Aki Mettinen. Virtavesiä – jokia, puroja ja noroja – kunnostetaan ennen muuta ihmistoiminnan, kuten perkausten ja vesirakentamisen jälkien ennallistamiseksi. Maan- ja vesialueen omistajien kanssa yhteistyönä tehdyillä kunnostustoimenpiteillä edistetään paitsi vesistöjen ekologisen tilan paranemista myös virkistyskäyttömahdollisuuksien parantumista sekä turvataan uhanalaisten lajien ja luontotyyppien säilyminen. Maatalousalueilla virtavesien kunnostaminen on luontoarvojen ja maankuivatuksen yhteensovittamista, jota yhdistys edistää luonnonmukaisten peruskuivatusmenetelmien ja uomien kunnostamisen avulla. Taajama-alueilla on tärkeää huomioida myös hulevesien hallinta.

Yhdistys toteuttaa virtavesikunnostuksia vuosien kokemuksella enimmäkseen määrätietoisesti etenevinä, pitkäaikaisina hankekokonaisuuksina yhteistyössä muiden toimijoiden ja alueen kuntien kanssa.  Osa hankkeista on laajoja valtakunnallisen tason kokonaisuuksia, kuten EU:n Life-ohjelman rahoittama Freshabit LIFE IP -hanke, jossa rakennetaan kalateitä, parannetaan uhanalaisen jokihelmisimpukan elinmahdollisuuksia sekä kunnostetaan puroja, jokia, järviä, kosteikkoja ja soita. Virtavesikunnostushankkeisiin liittyy virtavesien tilan inventointia, ongelma-alueiden tunnistamista, kunnostusten suunnittelua ja toteuttamista sekä kunnostusten vaikutusten seurantaa.

Virtavesien tyypillisimpiä kunnostustoimenpiteitä ovat vaellusesteiden poistot sekä perattujen ja suoristettujen joki- tai purouomien ennallistaminen takaisin luonnontilaisen kaltaiseksi. Ennallistamista voi toteuttaa esimerkiksi palauttamalla perkuumateriaalia takaisin uomaan, lisäämällä puumateriaalia vesihyönteisten ravinnoksi ja kasvualustaksi sekä monipuolistamalla uoman pituus-, leveys- ja kaltevuusleikkauksia. Kunnostusten vaikutuksia arvioidaan seuraamalla paitsi uomien hydrologiaa ja vedenlaatua myös tutkimalla muutoksia pohjaeläinyhteisöissä tai kalastossa.

Konkreettisiin kunnostustoimenpiteisiin voi kuka tahansa osallistua talkootoiminnan kautta tai esimerkiksi raportoimalla mielenkiintoisista havainnoista, kuten taimenista, simpukoista tai vaellusesteistä. LUVYn virtavesitiimi vetää yhteystyössä Varsinais-Suomessa toimivan Valonian kanssa Euroopan meri- ja kalatalousrahaston rahoittamaa virtavesikunnostuskurssia, johon liittyvän avoimen materiaalin kautta pääsee tutustumaan virtavesien ja virtavesikunnostusten mielenkiintoiseen maailmaan.

Esittelemme kaikki työskentelytiimimme lähikuukausien aikana samalla kun julkaisemme asiantuntijoidemme osaamiskiteytyksiä nettisivuillamme. Seuraavassa uutiskirjeessä esittelemme tiimin, jonka kontolla on hankkeiden ideointi, rahoitushaut ja hankejohtaminen.

Virtavesikunnostajamme ovat intohimoisesti työhönsä suhtautuvia asiantuntijoita, jotka kehittävät ja päivittävät osaamistaan tieteellisen tutkimuksen, alan tapahtumien ja koulutusten kautta. Tutustu tiimiläisten toimenkuviin ja osaamiseen alla olevista linkeistä. Henkilöiden esittelyt löytyvät nettisivuillamme myös Yhteystietojen alta.

Lue lisää Juha-Pekka Vähästä
Lue lisää Joonas Tammivuoresta
Lue lisää Aki Mettisestä