Valitse sivu

Kuva: Valuma-aluekunnostustiimimme on haluttu hankekumppani.

Tutustu LUVYn valuma-aluekunnostustiimiin, joka koostuu eri alojen asiantuntijoista: Anu Suonpää-Espinola, Jussi Vesterinen, Ekaterina Ikonen, Juha-Pekka Vähä, Virve Ståhl ja Maria Kihlström. Valuma-alueita kunnostetaan vesistöihin valuvan hajakuormituksen pienentämiseksi. Kunnostuksilla etsitään ratkaisuja esimerkiksi peltojen, ojitettujen metsäalueiden tai haja-asutuksen kiinteistöjen ravinne- ja kiintoainepäästöjen vähentämiseksi. Yhdistys toteuttaa valuma-alueiden kunnostusta vuosikymmenten kokemuksella enimmäkseen määrätietoisesti etenevinä, pitkäaikaisina hankekokonaisuuksina. Hankkeiden käynnistymisen taustalla on tutkimuksin todettu kunnostustarve ja laadittu kunnostussuunnitelma sekä tehty yhteistyösopimus kunnostustyön rahoittamisesta usein valuma-alueen kuntien kanssa. Tehtyä omarahoitussopimusta vastaan haetaan lisäksi rahoitusta eri rahoituslähteistä yhdessä eri kumppaneiden kanssa. LUVY on toiminta-alueellaan tunnettu ja haluttu hankekumppani. Valuma-alueiden kunnostus vaatii monialaista ja -tieteistä osaamista, jota yhdistyksestämme löytyy.

Valuma-alueiden tyypillisimpiä kunnostustoimenpiteitä ovat monivaikutteisten kosteikkojen suunnittelut ja toteutukset, sekä peltojen rakenteen parantaminen maanparannusaineilla, kuten rakennekalkilla. Toteutamme myös maatalouden luonnonmukaista vesienhallintaa rakentamalla kaksitasouomia ja tulva-tasanteita. Hajakuormituksen vähentämiseksi systemaattinen neuvontatyö ja hienovarainen valistus ovat niin ikään toimenpidevalikoimissa tarpeen. Näitä toteutetaan erityisesti haja-asutusalueilla sijaitsevien asuinkiinteistöjen jätevesien käsittelyyn sekä esim. hevostalleihin liittyen. Toteutusten etenemisessä ovat suuressa roolissa vuorovaikutus ja yhteistyö paikallisten toimijoiden, kuten vesiensuojeluyhdistyksen, vesialueen omistajien ja osakaskuntien sekä keskeisten maan- ja metsänomistajien kanssa, joista jälkimmäiseen liittyy toimijapoolina myös perinteiset ojitusyhtiöt.

Esittelemme kaikki työskentelytiimimme lähikuukausien aikana samalla kun julkaisemme asiantuntijoidemme osaamiskiteytyksiä nettisivuillamme. Seuraavassa uutiskirjeessä esittelemme virtavesikunnostustiimimme.

Valuma-aluekunnostustiimimme on monialainen ja -tieteinen asiantuntijajoukko, joka kehittää ja päivittää osaamistaan kunnianhimoisesti ja pitkäjänteisesti tieteellisen tutkimuksen, alan tapahtumien ja koulutusten kautta. Tutustu tiimiläisten toimenkuviin ja osaamiseen alla olevista linkeistä. Henkilöiden esittelyt löytyvät nettisivuillamme myös Yhteystietojen alta.

Lue lisää Anu Suonpää-Espinolasta
Lue lisää Jussi Vesterisestä
Lue lisää Ekaterina Ikosesta
Lue lisää Juha-Pekka Vähästä
Lue lisää Virve Ståhlista
Lue lisää Maria Kihlströmistä