Valitse sivu

Kuva: Pintavesitiimimme palvelee asiantuntevasti ja ammattitaidolla veden pinnalla ja pinnan alla.

Tutustu LUVYn pintavesitiimiin, jonka koostuu timanttisesta joukosta tutkimus- ja hankepuolemme asiantuntijoita: Tiina Asp, Ralf Holmberg, Aki Mettinen, Katja Pellikka, Anu Suonpää-Espinola ja Jussi Vesterinen. Tiimin sertifioituna näytteenottajana toimii Arto Muttilainen. Pintavesitiimimme kautta hoituvat kaikki vesistötutkimuksiin liittyvät palvelut alkaen tarkkailun suunnittelusta ja seurantaohjelman laatimisesta aina näytteenottoon, analyyseihin ja tulosten raportointiin asti. Asiakkaitamme ovat niin alueen kunnat, teollisuus ja yritykset kuin suojeluyhdistykset ja yksityisasiakkaatkin. Tunnemme toiminta-alueemme erinomaisesti ja räätälöimme tutkimukset aina asiakkaan tarpeita vastaaviksi.

Sertifioidut näytteenottajamme vastaavat ohjeistusten mukaisesta laadukkaasta pintavesinäytteenotosta. Vesinäytteet tutkitaan omistamassamme LUVYLab Oy Ab:n laboratoriossa tai lähetetään eteenpäin luotettavien alihankintalaboratorioiden tutkittavaksi, ja asiantuntijamme vastaavat tulosten tulkinnasta ja raportoinnista. Teemme erilaisia vesistöselvityksiä ja -tarkasteluja, laadimme käyttö-, hoito- ja kunnostussuunnitelmia sekä annamme lausuntoja. Toteutamme myös ympäristövaikutusten arviointiin sekä kaavoitukseen liittyviä vesistötarkasteluja. Tutkimusten ytimessä on useimmiten sekä fysikaalis-kemiallista että biologista vedenlaadun seurantaa. Biologisessa seurannassa pintavesien ekologisen tilan muutoksia tarkastellaan esim. vesikasvillisuuden, pohjaeläinten ja kalaston sekä kasvi- ja eläinplanktonin avulla, ja tässä apuna toimivat tarvittaessa omat tutkimussukeltajamme.

Esittelemme kaikki työskentelytiimimme lähikuukausien aikana samalla kun julkaisemme asiantuntijoidemme osaamiskiteytyksiä nettisivuillamme.

Pintavesitiimiläiset ovat laaja-alaisesti asiantunteva joukko, jonka osaaminen kehittyy edelleen ajan hengessä ja hermolla tieteellisen tutkimuksen, alan tapahtumien ja koulutusten kautta. Tutustu pintavesitiimiläisten toimenkuviin ja osaamiseen alla olevista linkeistä.  Henkilöiden esittelyt löytyvät nettisivuillamme myös Yhteystietojen alta.

Lue lisää Tiina Aspista
Lue lisää Ralf Holmbergista
Lue lisää Aki Mettisestä
Lue lisää Arto Muttilaisesta
Lue lisää Katja Pellikasta
Lue lisää Anu Suonpää-Espinolasta
Lue lisää Jussi Vesterisestä